GK Gruppen hadde i første halvår driftsinntekter på 2 906 millioner kroner, sammenliknet med 3 195 millioner kroner første halvår 2020. Resultat før avskriving utgjorde 53 millioner kroner, mot 88 millioner kroner i første halvår 2020, mens resultat før skatt ble 27 millioner kroner mot 46 millioner kroner i samme halvår i fjor.
Ordreinngangen i første halvår var samlet sett god, og ordrereserven for konsernet var per første halvår på 3 milliarder kroner, en økning på nesten 7 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Økt lønnsomhet for GK i Norge Omsetningen i GKs norske virksomhet er stabil på 1 893 MNOK sammenliknet med 1 933 MNOK etter samme periode i fjor, mens resultat før avskriving (EBITDA) øker med 17,5 prosent til 67 millioner kroner for første halvår, mot 57 millioner kroner i samme periode i fjor. Korrigert for restruktureringskostnader er den reelle resultatforbedringen på underliggende drift 35 prosent. Hovedårsaken til resultatforbedringen er mer robust prosjektgjennomføring og økt produktivitet. Rørvirksomheten har hatt en svært solid lønnsomhetsutvikling i første halvår. Ordrereserven for entreprisevirksomheten i GK i Norge er nå på over 2 milliarder kroner, en økning på 17,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. - Vi er svært fornøyde med utviklingen i selskapet, men gjør nye grep for å sette oss i posisjon til å vinne konkurransen i et marked i rask endring. Den 1. september rigger vi om GK Norge fra en organisering med tre fagselskaper til ett selskap med tre divisjoner innenfor service, entreprise, samt byggteknologi og utvikling. Nye klima- og miljøkrav, mer komplekse prosjekter og økt krav til effektivitet vil prege tekniske entrepriser i årene som kommer. Den nye organisasjonen skal gjøre oss raskere, mer innovative og mer enhetlige, sier Rune Hardersen, adm.dir. i GK Norge. Følger strategien
Kim R. Lisø konsernsjef GK Gruppen
Kim Robert Lisø, konsernsjef GK Gruppen
— I første halvår har vi fortsatt å prioritere lønnsomhet fremfor topplinjevekst, i tråd med vår strategi. I store deler av konsernet har dette gitt god uttelling. GK i Norge hadde et godt første halvår, med vekst og forbedret lønnsomhet, spesielt innen rørvirksomheten. GK i Danmark leverer stabilt og i tråd med forventningene, mens kostnadsavsetninger til strukturelle tiltak i den svenske virksomheten svekker regnskapet. I Sverige har vi iverksatt tiltak, og vi har stor tro på at vi også her vil få gode resultater som bidrar til å styrke vår posisjon som en ledende skandinavisk aktør. Fremover vil vi fortsette vårt langsiktige arbeid med digitalisering, bærekraft og gode kundeløsninger, for å legge grunnlag for lønnsom vekst i et marked i utvikling, sier konsernsjef i GK, Kim Robert Lisø.