Den 30. mai 1964 er stiftelsesdatoen og 60 årsdagen blir markert på alle GKs kontorer i Skandinavia og ved hovedkontoret på Ryen i Oslo. Her vil det være et arrangement for de ansatte der både familien Karlsen, konsernsjef Kim Robert Lisø og resten av konsernledelsen og ansatte vil være til stede. Forfatter av jubileumsboken, historiker Harald Utter, vil også delta.

Ledende inneklimakonsern

GK er den lille ventilasjonsentreprenøren fra Bryn som i løpet av 60 år er blitt en av Skandinavias største tekniske entreprenører og ledende inneklimakonsern. GK har vært en sentral aktør i byggenæringen gjennom viktige historiske skifter og samfunnsendringer i Norge og etter hvert også Sverige og Danmark.  

Etter en forsiktig oppstart i Oslo, etablerte GK sitt første avdelingskontor utenfor hovedstaden allerede i 1970, da virksomhet i Ålesund ble startet opp. Filialer i Porsgrunn, Hamar, Kristiansund fulgte etter utover på 70-tallet. Ekspansjon til Sverige skjedde i 1998, og i 2005 til Danmark. Det som er GK i dag er et resultat av nesten 90 små og store oppkjøp over hele Skandinavia. I dag er GK representert på 48 steder i Norge, 28 steder i Sverige og 8 steder i Danmark.

Tekniske installasjoners betydning

- Jubileumsboken er skrevet av historikeren Harald Utter og gir et spennende historisk blikk på GKs rolle som teknisk entreprenør i byggenæringen, en del av norsk næringsliv og industriutvikling som sjelden får den oppmerksomheten som den samfunnsmessige betydningen tilsier, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK.

Tekniske installasjoner er «det usynlige» i byggene som sikrer godt inneklima, riktig temperatur, lys og vann. GK leverer tekniske installasjoner til alle typer næringsbygg og har vært med å bygge mange av de største, mest komplekse og viktigste byggene vi har, enten det var Oslo Konserthus på slutten av 70-tallet, Operaen i Bjørvika eller T2 på Oslo Lufthavn Gardermoen og korona-isolat på LHL-sykehuset.

GK sikrer at Munchs «Skrik» oppbevares i et inneklima som bevarer maleriet for framtiden, at det gamle Hurtigruteskipet på Stokmarknes ikke ruster opp og at det skal bli optimale temperatur- og luftforhold for bevaring av de over 1000 år gamle vikingskipene på det nye Vikingtidsmuseet.

I disse dager er GK blant annet også med å levere svært avansert luftbehandling til Norges første protonsentere som bidra til at kreftpasienter får protonterapi, som er en mer presis og skånsom strålebehandling og spesielt viktig ved kurativ kreftbehandling av barn og unge.

For neste generasjon

Langsiktig verdiskaping med stor omtanke for miljøet er fundamentet for John-Erik Karlsen sitt eierskap. Alle potensielle beilere eller spørsmål om børsnotering har vennlig blitt avfeiet med at John-Eriks ønske er, på samme måte som hans far ønsket det, at eierskapet skal videreføres til neste generasjon. Tredje gerenasjon av familie Karlsen er allerede involvert i virksomheten og to av barna, Elizabeth og Christopher, ble i fjor valgt inn i konsernstyret i GK.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: John-Erik Karlsen, Elizabeth Karlsen og Christopher Karlsen

- I historien om familiebedriften GK går begrepet «generasjonskraft» igjen. Neste generasjon er selve DNA-et i strategien vår, G-Kraft. Det handler om neste generasjon eier, men også om neste generasjon bygg, teknologi, medarbeidere og kunder, sier Lisø.