Bravidas andre kvartalsrapport for 2021 ble offentliggjort 16. juli. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt ordreinngang på 12 prosent, drevet av god etterspørsel etter service som økte i løpet av kvartalet. En forbedret etterspørsel etter installasjonsprosjekter økte ordrereserven med 510 MSEK.
– Grunnet pandemien og forsinkelser i enkelte prosjekter reduseres omsetningen i kvartalet, men det er gledelig at vi opprettholder marginen på 6,4 prosent. Marginen på 5,5 prosent på første halvår er en forbedring fra samme periode i fjor. Våre medarbeidere har vært flinke til å tilpasse seg situasjonen og har jobbet hardt for å få dette til, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge, i en kommentar til tallene. – Ordrereserven er høyere enn på samme tid i fjor, samtidig som vi ser at servicevirksomheten stadig forbedrer seg. Positive framtidsutsikter gjør at vi også i år kan ta inn et stort antall lærlinger, forteller han videre. – Innenfor bærekraft går transformasjon over til elbiler etter planen og våre satsninger på bærekraftige leveranser gjennom «Greenhubs» blir godt mottatt i markedet. Vårt eget klimafotavtrykk har største fokus og som en del av den omstillingen skal minst 30 prosent av konsernets bilpark være fossilfri i 2025. Så langt i år utgjør antallet bestilte elbiler litt over 160 stykker. H-verdien har stabilisert seg godt under 3 og det er veldig gledelig at vår kultur for sikkerhet nå virkelig har satt seg, sier Bakke avslutningsvis.