For hvert nye Geberit-produkt som blir montert, blir bygget mer bærekraftig. Produktene kommer nå fra en produksjonslinje som er en av de grønneste i bransjen. De siste fem årene har Geberit Group redusert sin miljøpåvirkning med 27,5 prosent. Det er mer enn selskapets egen målsetting om å kutte fem prosent årlig fra 2015.

 – Som en stor aktør i bransjen har vi visse forpliktelser når det kommer til innovasjon og til å introdusere nye løsninger på markedet med bærekraftig og funksjonell design. Jeg er stolt av at vi i nesten 30 år har vi utfordret bransjen til å tenke mer bærekraftig, og at vi nå har overgått flere av våre egne klimamål. Vi er en sanitærprodusent du også skal kunne regne med i fremtiden, sier Tor Martin Garsjø, Administrerende direktør i Geberit Norge.

I tillegg til reduksjonen av virksomhetens miljøpåvirkning, har Geberit også overgått sin egen målsetting om fem prosent reduksjon årlig når det kommer til CO2-utslipp. Fra 2015-2019 kan selskapet vise til 26,4 prosent mindre utslipp knyttet til salg. I samme periode har også Geberits vannforbruk blitt redusert med 11,4 prosent.

Intelligent bruk av avfallsvarme – På produktsiden prioriterer vi å lage holdbare og ressurssparende sanitærløsninger – hvert nye produkt skal være bedre og grønnere enn sin forgjenger. Det har ført til at vi har utviklet nye, innovative metoder for produksjon og emballasje, forklarer Garsjø.

For å redusere utslipp og spare energi har Geberit utviklet en metode for resirkulering av avfallsvarme fra produksjonen. Avfallsvarmen kan nå blant annet brukes til å tørke og varme opp plastgranulater som brukes til å produsere skjulte WC-sisterner før de føres inn i støpemaskinen. Bare ved å gjøre dette var det mulig å spare 400 megawattimer energi på ett produksjonsanlegg i 2019, noe som tilsvarer gjennomsnittsforbruket av elektrisitet til rundt 65 husholdninger.

Geberit har også tatt en rekke initiativ for resirkulering av emballasje. I 2019 brukte selskapet 38 000 tonn emballasjemateriell – ca. 60 prosent av dette ble samlet og resirkulert av Geberit eller en av deres samarbeidspartnere.

Energikrevende produksjon av keramikk Geberit har satt en rekke mål for perioden 2020-2022 som vil bidra til å gjøre produksjonsanleggene og produktene mer bærekraftig. Geberits produksjonsprosesser krever store mengder energi for å fungere, og et fokus fremover vil derfor være å gjøre den energi-intensive keramikkproduksjonen mer bærekraftig. 

– Nå fokuserer vi på å redusere energiforbruket på våre produksjonsanlegg for keramikk. Høy energi er en nødvendighet om man skal produsere holdbart – og dermed bærekraftig – materiale som keramikk. Derfor er det en av våre mest energi-intensive produksjonsprosesser hvor ovnene må varmes til temperaturer opp mot 1,200 °C. På Ekenäs-anlegget i Finland har vi imidlertid oppnådd energibesparelser på mer enn 20 prosent gjennom justering av ovnene. Vi vil fortsette å se etter muligheter som kan bidra til å redusere vårt energiforbruk, sier Tor Martin Garsjø.

Andre mål for perioden inkluderer:

  • Forbedre miljøeffektivitet (miljøpåvirkning per salg) med 5 % årlig
  • Reduksjon av farlige stoffer i produksjonsanlegg med 5 % årlig
  • Reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med salg med 5 % årlig
  • Årlig innkjøp av ytterligere 3 GWh grønn strøm
  • Utkikk etter flere høykvalitets plastgranulater
  • Kontinuerlig oppdatering av maskinflåten med energieffektiv teknologi