- Grønne bygg er kommet for å bli, og bærekraft og miljø blir en mer og mer viktig faktor i bransjen og samfunnet som helhet. Dette er en spennende reise som vi aktivt ønsker å ta del i. Under årets fagdager gir vi våre eiere noen knagger med inspirasjon rundt dette temaet, som de kan ta med hjem å reflektere over, sier Line Ekroll Dyb, adm. direktør i Norsk Rørallianse (NRA).

Norsk Rørallianse består av 11 store, ledende rørentreprenører i sine respektive nedslagsfelt, og er landsdekkende fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Etter at fjorårets samling måtte foregå digitalt, var det stor begeistring for at de nå endelig kunne møtes fysisk igjen. Det reflekteres også på deltagertallet under årets samling på Gardermoen onsdag og torsdag sist uke, som var all time high med over 200 deltagere fra eierselskapene. Inklusiv leverandørene, kan ytterligere 80 plusses på antallet.
- Veldig gledelig, sier Ekroll Dyb til VVSforum.

Saken fortsetter under bildet:

Det var en lydhør forsamling under fagdagene til Norsk Rørallianse.[/caption]

Betyr mye
- Det betyr mye å kunne være fysisk sammen igjen, fordi erfaringsutveksling er en viktig bærebjelke for oss. Her skal vi lære av hverandre,  bygge nettverk og dra synergier. Selv om vi alle er lokale markedsledere som er best i sine respektive områder, er det alltid noe å lære av hvordan de andre gjør det. Derfor betyr disse samlingene enormt mye for oss.

En rød tråd gjennom fagdagene, er fokus på hva framtiden vil bringe i byggebransjen. Ikke minst innenfor klima og bærekraft.

- Vi trekker fram eksempler på nye bygg, og fokuserer på små grep hver enkelt kan gjøre i hverdagen for å bedre miljøvennligheten og gevinsten, sier lederen av Norsk Rørallianse.

Tett program
Etter en kort velkomst innledningsvis, og eierselskapene hadde presentert seg selv, ble programmet delt i tre parallelle seksjoner: Tekniske entrepriser, ventilasjon og butikk. På den måten kunne alle få relevant input i forhold til eget arbeidsområde.

Saken fortsetter under bildet:

Inger Halvorsen, (t.v) prosjektleder i Sig.Halvorsen AS, holdt et foredrag om rørføringer i sjakter under samlingen på Gardermoen siste uke. Her sammen med Line Ekroll Dyb.[/caption]

- I år gjorde vi en ny vri ved at alle eierselskapene fikk presentere seg på podiet. Det skjer mye spennende i alle NRA selskapene, så det er kjekt å kunne holde hele alliansen oppdatert om våre eieres fokus. Man blir stolt som leder av denne alliansen, når man hører de fortelle om hva de jobber med og hvilken kompetanse de innehar. På den interne delen av arrangementet bruker vi derfor i størst mulig grad interne foredragsholdere, da ett av våre mantraer er nettopp å lære av hverandre. Og ingen kan vel formidle om hverdagslivets utfordringer og muligheter for eierne bedre enn de som selv står i det hver dag, sier Dyb.

Etter den faglige seksjonen var det igjen fellessamling, med informasjon om status fra adm.direktør, før eksterne foredragsholdere slapp til. På plakaten sto Øyvind Grimeland Koller, forretningsutvikler hos Felleskjøpet, Halvor Jensen, adm.direktør NTI Norge, Cilia Holmes Indahl, fagekspert bærekraftige forretningsmodeller EQT Foundation og sist, men ikke minst inspiratoren Manuel Knight.

- Med komiker Nils-Ingar Aadne som konferansier under fellesarrangementet og festmiddagen onsdag, er det vel unødvendig å fortelle at stemningen var høy, sier Ekroll Dyb.
På torsdag var det messe og kvalitetsmøter med synlige-, tekniske- og ventilasjons-leverandører som ventet deltagerne.

God fart i alliansen
Dyb kan fortelle at NRA har veldig gode tall å vise til om dagen, med god utvikling og god ordrereserve stort sett over hele landet. Det gir stor optimisme i alliansen.

- Vi har en vekst på innkjøp på over 25 prosent hittil i år. Og ut fra ordrereserven vil det være god vekst også fremover.
- Nordvest Miljø fra Ålesund gikk inn som eier i alliansen 1. juli. En tverrfaglig entreprenør som leverer tjenester til industri, næring og offentlige bygg. Selskapet tilbyr tjenester innen prosjektering, automasjon, ventilasjon, kjøling og har nå også startet en avdeling på rør. Vi er veldig glade for å ha dem med på laget.

- Nordvest Miljø har fire eiere i 30-årene, som er framoverlente og gjerne tenker litt «utenfor boksen» i forhold til nye løsninger innen miljø og bærekraft. De kommer inn med kompetanse og nye tanker som vi ser frem til å høre mer om. Spesielt innenfor ventilasjon er bedriften sterk, og ved å få de inn i alliansen styrker vi oss enda mer på dette fagområdet.

Ventilasjon har de siste årene vært en satsning for alliansen, og flere av NRA`s eierselskaper satser allerede målrettet på ventilasjon. Totalt omsetter de for rundt 600 millioner allerede. Derfor sto nettopp ventilasjon for første gang som egen programpost under fagdagene i år.

Saken fortsetter under bildet:

Morten Solem, fagsjef i ABK Qviller AS, holdt sammen med teknisk sjef i K.Lund AS, Lasse Antonsen, et innlegg om bruk av riktige kuldemedier i ulike typer bygg under det tekniske fagprogrammet på første dag av fagdagene.[/caption]

- Norsk Rørallianse blir med dette en enda sterkere og en større aktør innen VVS-bransjen, og har per nå 2000 medarbeidere og nærmer seg em omsetning på 4 milliarder, sier lederen av alliansen.

Jobber med rekruttering
I følge Ekroll Dyb er rekruttering og videreutvikling av de ansatte, alltid på agendaen for NRA. I dag har alliansen over 200 lærlinger i systemet.
- Flere lærlinger, samt å beholde de som starter, er en oppgave som er viktig for hele bransjen, og som jeg opplever vi jobber godt med for tiden, selv om vi må tenke nytt og utvikle oss for å bli enda bedre. Vi har et veldig nært og godt samarbeid med Rørentreprenørene Norge i så måte.

- Alle våre eierselskaper er medlemmer i Rørentreprenørene, og vi jobber tett sammen med dem også rundt lærlinger, sier entusiastisk Line Ekroll Dyb etter noen flotte fagdager på Gardermoen.