Selv om Norge har løsninger for inneklima i private kontorbygg i verdensklasse er det mye å hente i de dype massene. Tradisjonen med billig strøm og mest fokus på temperatur har gjort at Norge ofte sitter basert i klassen når nye EU-forordninger kommer på tavla. Både innen luftkvalitet og energisparing er det fortsatt mye å hente. Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer neste uke til fagmøte og årsmøte i en tid der inneklima og hygiene har fått fornyet aktualitet. Temaene for fagmøtet berører inneklimatemaet bredt, men setter samtidig fokus på enkelte ømme punkter i ventilasjonsbransjen. - Her på berget er det litt skepsis til EU forordninger, men de er kommet for å bli, så spørsmålet blir hvordan vi møter de. En av foredragsholderne, Bjarne Olesen fra Danmarks Tekniske Universitet skal fortelle oss mer i detalj om hva man ønsker å oppnå med de nye standardene for inneklimaparametere for vurdering av energieffektivitet med veiledning som nylig er klar, sier Sverre Holøs, som skal lede arrangementet. Standarden har erstattet NS-EN 15251, der det var lagt ned et ganske stort arbeid med nasjonale tillegg. At EU forordninger tar lang tid å omsette i praktiske tillegg tar såpass lang tid kan ifølge Holøs skyldes kulturforskjeller som kan spores til mange tiår med billig strøm. - I Europa har man i lengre tid måtte leve med høyere energipriser, derfor har man tydelig sett at inneklimaet har lidd direkte under forsøk på å redusere energiregningen. Det er derfor veldig tydelig at energieffektivitet må ta med seg inneklimakvaliteten. Det er jo tross alt derfor vi bruker energi. At man har betydelig behov for å redusere utslipp av CO2 for å oppnå klimamål spiller også en viss rolle. Hos oss har vi mye  «ren» energi og det gir en mer umiddelbar effekt på klimagassregnskapet å  fokusere mer på CO2 fra biler og betongverk. Men med høyere energi priser og mer fokus på hygiene i inneklima kan det kanskje lønne seg å følge med i timen, sier Holøs. - Vi skal også få høre hva svenskene tenker og erfarer om hvordan ventilasjonen fungerer etter at bygget er tatt i bruk. I motsetning til i Norge, har svenskene lenge hatt en ordning for obligatorisk ventilasjonskontroll. Vi er spent på om denne ordningen er en dyr og byråkratisk måte å finne ut at ventilasjonsanlegg med serviceavtale stor sett virker, eller om ordningen er viktig for å sikre at inneklima er godt, sier Holøs. Thor Lexow ved VKE skal også utdype hva som skjer med nye EU forordninger i de de krysser grensen til Norge. - Da energimerking av boliger først ble innført møtte myndighetene dette med en ordningen der man i praksis kun leverte en selvangivelse, med en klar målsetning om at ordningen ikke skulle gi mye arbeid og kostnad.  En bieffekt var at mange huseiere fikk får om tiltak som kunne gi dårligere inneluftkvalitet.  Det kan hende at det henger sammen med at den faglige spensten hos myndighetene var mest preget av at det var olje og energidepartementet som tok saken. Vi ser jo også nå hvor viktig helsefokus egentlig bør være, og her har kanskje en tett barbering av folkehelsemyndighetene satt oss tilbake, sier Holøs. Link til møtet: Click here to join the meeting https://www.facebook.com/events/1122057528221242