Midt på Grünerløkka ligger en boligblokk fra 70-tallet der Oslo kommune ved Boligbygg har 164 leiligheter. For tre år siden fikk beboerne nye bad og nytt ventilasjonsanlegg, men det trekker fra gamle vinduer, og fasaden har slett ikke vært noen pryd for nabolaget. Men nå skjer det mye her!

Det omfattende prosjektet som startet opp i oktober 2020 i Sofienberggata 7 skal gi beboerne tryggere og bedre boforhold, og samtidig redusere klimagassutslippene fra bygget med minst 50 prosent. Bygget er en terrasseblokk med fem oppganger og 4 til 8 etasjer. Samtidig som badene ble pusset opp i 2017/2018 fikk bygget nytt ventilasjonsanlegg og nytt elektrisk anlegg.

Med fasadeprosjektet som pågår nå vil de fleste boligene bli litt større, ved at balkongene bygges inn, og erstattes med nye balkonger på utsiden.

- I tillegg til at boligene blir større, vil de bli varmere og mer behagelige for beboerne, og strømutgiftene trolig reduseres betraktelig, forteller Boligbyggs prosjektleder Olav Væhle i en pressemelding.

FutureBuilt-forbildeprosjekt
Klimavennlig oppgradering av boliger fra 70-tallet er et viktig klimatiltak, og her går Sofienberggata 7 foran med betydelige energieffektive tiltak, i kombinasjon med høy arkitektonisk kvalitet. Dette var bakgrunnen for at prosjektet ble tatt opp som forbilde i FutureBuilt med en ambisjon om å redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent.

For å redusere energiforbruket blir fasaden strippet ned, etterisolert og får nye fasadeelementer med trekledning, og alle vinduer skiftet ut med nye, energieffektive vinduer. De nye fasadene får passivhus-standard. I tillegg blir en av gavlveggene dekket med solcellepaneler fra 4. til 7. etasje. For å få plass til de nødvendige tekniske installasjonene og ventilasjonsanlegget får to av de fem oppgangene en ny etasje med teknisk rom på taket. I bakgården blir det brønnpark som sørger for bergvarme til oppvarming av boligene.

Ny, grønn bakgård i 2022
Når fasaderehabiliteringen står helt ferdig i 2022, skal bakgården oppgraderes og bli en innbydende møteplass for beboeren, samtidig som den skal få en rekke miljø-kvaliteter som god overvannshåndtering og variert beplantning. Bedre belysning i bakgård, ved oppganger og i passasjen til Markveien vil bidra til trygghet og trivsel i bakgården. Disse tiltakene er også vesentlige for at prosjektet har fått status som et forbildeprosjekt av FutureBuilt.