– Vi skal klare omsetningsmålet på 5 millioner med god margin i 2021. Om tre år bør vi ha nådd 20 millioner, og om 5 år 30 millioner, sier de.

VM Tunnel har sitt utspring fra Vifter & Miljø AS, hvor nettopp Lien var en av gründerne bak etableringen i 1995, og hvor han fortsatt er styreleder. Det nye selskapet vil kun ha fokus på tunnelventilasjon, og levere komplette installasjoner tilpasset det norske markedet.

- Viftene er utviklet i samarbeid med oss for å fungere under de tøffe forholdene i det nordiske klimaet, blant annet kan de leveres med nav og blader i rustfritt stål. Den høye produktkvaliteten var en av årsakene til at vi fikk vår første leveranse til Frogntunnelen gjennom SET Elektro og Statens vegvesen. I tillegg har vi regnet på flere tilbud vi har stor tro på å lande, så dette ser veldig bra ut konkluderer han.

Ny daglig leder
- Vifter & Miljø har hatt tunnelventilasjon som ett av mange segmenter i alle år, men da det ble snakk om å satse ytterligere på dette området, var jeg tydelig på at den spissingen måtte gjøres i et eget selskap dersom jeg skulle være med videre. I tillegg måtte jeg finne en egnet person som kunne ta den daglige lederoppgaven på sikt. Jeg har passert 72 år, og kan jo ikke jobbe for evig sier han med et smil.

Selskapet ble offisielt stiftet 30. desember i fjor, og inntil nylig har Lien tatt hånd om det meste. Den 1. august tiltrådte Robert Paulsen som ny daglig leder, mens Lien nå har tittelen «ingeniør og konsulent». Paulsen har også en omfattende CV å vise til, sist som produktansvarlig for vifter hos Ventistål. I bunnen har han elektroutdannelse og erfaring gjennom YIT/Caverion og Siemens.

- En perfekt match av kompetanse mener de begge, da tunnelventilasjon naturlig hører inn under elektroentrepriser.

Stort marked
De er ikke i tvil om at potensialet i markedet er stort. Vi minner om at det fortsatt er ca. 200 tunneler her i landet som skal rehabiliteres, og i tillegg skal mange nye tunneler bygges i årene fremover. En god bit av den kaka håper og tror de skal tilfalle VM Tunnel gjennom å tilby de beste totalløsningene med gode produkter, høy servicegrad, høy kompetanse og konkurransedyktige priser.

- Ja, dette handler ikke bare om å selge en vifte. Det er langt mer krevende enn som så. Vi skal bistå til at rett produkt blir valgt, og at sikkerheten og vedlikeholdet blir ivaretatt. Med det som utgangspunkt skal vi bygge dette selskapet sammen sier Lien.

Han viser til bilbrannen som nylig fant sted i Oslofjordtunnelen for å illustrere hvor viktig riktig valg av vifter er for å redusere skadeomfanget, som igjen kan være forskjellen på liv og død. Leveransen av de aktuelle viftene til denne sterkt trafikkerte tunnelen var for øvrig Vifter & Miljø en sentral del av.

- Bilen tok fyr 50 meter inne i den 7 kilometer lange tunnelen fra Drøbak-siden, og røykutviklingen var sterk. Man kunne da snu luftretningen på viftene 100%, slik at all røyken ble blåst ut av den nærmeste åpningen. Dette forhindret resten av tunnelen mot Hurumsida fra å bli fylt med giftig røyk, alle biler som var i tunnelen kom seg trygt ut, samtidig som redningsapparatet kunne ta seg trygt inn fra den andre siden. Tunnelventilasjon dimensjoneres nå kun for brann. Der det var 10 vifter før, er det nå behov for 15-20 vifter for å dekke opp sikkerhetsaspektet, og alle viftene og motorene er brannklassifisert forklarer han.

- Mange av dagens tunneler holder ikke mål sikkerhetsmessig, blant annet på grunn av korrosjon, og at impelleren og navet forvitrer i viftene over tid. Disse roterende delene har fram til nå blitt produsert og levert kun i aluminium eller lakkert stål, mens våre impellere og nav i rustfritt stål SS316L gir en helt annen holdbarhet og trygghet supplerer Paulsen.

Kvalitetsleverandør
Alt utstyr, bortsett fra motorene, blir produsert på Sodeca sin fabrikk utenfor Barcelona i Nord-Spania. Kvalitetssikring og kvalitetskontroll er en viktig del av hele prosessen, og utføres i et eget spesialbygg på samme fabrikk. Laboratoriet og testutstyret som benyttes til dette er sertifisert og godkjent i henhold til ISO 13350. Kundene blir tilbudt FAT (Factory Acceptance Test) ved leveranse av utstyret, hvor områder som skykraft, lydnivå, effektopptak og vibrasjoner blir grundig testet.

- Jeg har hatt nær kontakt med Sodeca som leverandør siden 1990. Dette er en familieeid fabrikk med svært dyktige folk som jeg stoler 100 prosent på. De følger opp tett, og er gode på produksjon, dokumentasjon, teknisk underlag, testing og service sier Lien. Dette var en veldig viktig forutsetning, og er hovedårsaken til at nettopp de ble valgt som produsent og leverandør til VM Tunnel.

Jobbe mot konsulenter og entreprenører
VM Tunnel beskriver seg selv som rådgivende leverandør, og henvender seg til både konsulenter og entreprenører i prosjektene. At Lien er en «gammel traver» som har jobbet med tunneler hos Vifter & Miljø, og som sådan har et stort nettverk i bransjen, har naturlig bidratt til den gode mottakelsen. Mange gamle kunder har tatt kontakt, noe som har resultert i flere konkrete forespørsler. Likevel er det nå viktig å gjøre seg enda mer kjent i markedet påpeker Paulsen.

- En av mine hovedoppgaver framover er å gjøre oss enda mer synlige, og informere markedet om at VM Tunnel bør kontaktes når det skal forespørres om komplette løsninger, produkter og priser på vifter og utstyr til tunnelprosjekter. Det blir spennende å få besøke og snakke med kundene, og ikke minst få levere noe etter hvert, slik at alle kan få oppleve hva disse viftene og VM Tunnel står for. Dette har jeg derfor veldig stor tro på!

Delt eierskap
I tillegg til sine daglige funksjoner i selskapet, er Bjørn Steinar Lien og Robert Paulsen også inne på eiersiden sammen med Steffen Bjerkvoll og Andreas Solrud, alle med 25 prosent eierskap hver. Sistnevnte innehar også styreledervervet.

- Både Bjerkvoll og Solrud har eierposter i selskapet Vifter & Miljø, i likhet med meg, derfor var det naturlig å ha dem med på laget igjen sier Lien.

- Det binder oss tett sammen, dessuten er begge selskapene lokalisert på samme adresse, slik at vi kan dele erfaringer og ressurser på tvers, selv om vi betjener ulike deler av markedet. Jeg føler vi har funnet en ideell form for å kunne ta de neste stegene, sier den entusiastiske og alltid engasjerte gründeren, som nå virkelig ser lyset i tunnelen for den nye bedriften.