- Arbeidene våre ferdigstilles nå i juni 2023 og vil bli etterfulgt av en periode med diverse idriftsetting og innregulering. Det vil si at vi nå nærmer oss slutten av prosjektet, hvor vi nå har hovedfokus på teknisk rom, kjøleanlegg og snøsmelt i.forbindelse med lastesoner.Fremdriften har vært god igjennom hele prosjektet og vi ligger godt an i henhold til planen, sier daglig leder Morten Grande. 

Saken fortsetter under bildet:

FLOW VVS Orkland to.jpg
Bildetekst: Fra venstre, Gunnar Onsøien er prosjektleder på dette prosjektet og Mario Lesicar BAS, og til høyre ser vi Simon som er hjelpearbeider i prosjektet på Hitra. 

FLOW VVS Orkland AS legger mye i å «være fremme i skoa» når det kommer til å bidra med nye løsninger for å bistå kunden underveis i gjennomførelsen, og har utover kontrakten bidratt med innovative tekniske løsninger for blant annet oppsamling av EPS restmaterialer i forbindelse  med produksjon. 

- Det som har vært spesielt spennende med denne jobben er at vi har samarbeidet tett med kunden om utarbeidelse av tekniske løsninger i interface mellom teknisk del bygg og prosess, forteller Grande videre.

Under ser vi fabrikken på Hitra:
FLOW VVS Orkland Bilde 2 (5)-1.jpg