Skolen blir totalt på 7000 kvadratmeter og skal huse 300 elever når den står ferdig høsten 2023.

Skolebygget blir et nullutslippsbygg i driftsfase i henhold til ZEB-O. Gjennom utstrakt bruk av massivtre, lavkarbonbetong og bevisst forhold til alle materialvalg oppnås et redusert klimagassfotavtrykk på over 50 prosent. Dette utgjør omtrent 1 200 tonn CO2 ekvivalenter. Til oppvarming vil skolen benytte en varmepumpe som får energi fra en varmekollekter i sjøen og distribueres hovedsakelig som gulvvarme.

Avdelingslederne Ronny Johnsen, for klima, og Jonny Bech, for rør, i Flow Trøndelag VVS[/caption]

Samspill fase 1 har pågått i 18 måneder der avdelingslederne Ronny Johnsen, klima og Jonny Bech, rør, fra FLOW har deltatt sammen med rådgivere fra Multiconsult.

- Det som har vært unikt i dette prosjektet er at vi har fått vært med i hele forprosjektfasen fra starten av. Derfor er vi er svært godt fornøyd med at dette har resultert i en kontrakt for utførelse,  sier Bech og Johnsen.

- FLOW Trøndelag VVS er med i flere samspillskontrakter, med forskjellige entreprenører for tiden. Dette blir nok fremtidens kontraktsform på større mer komplekse prosjekter sier de to avdelingslederne.

Greif Sæther, daglig leder i FLOW Trøndelag VVS, sier at denne type prosjekter er helt i tråd med selskapet sin strategi.

- Trøndelag Fylkeskommune med sine høye miljøambisjoner med krav til nullutslipp av klimagasser og kvalitetssikring av arbeidsprosesser passer godt inn i FLOW selskapene, da vi er ISO 14001 miljøsertifisert og ISO 9001 kvalitetssertifisert, sier Sæther til slutt i meldingen.