Av eiendomsporteføljen inngår blant annet tollstasjoner, trafikkstasjoner, ungdomshjem og fengsler.

Rammeavtalen gjelder rørleggertjenester i forbindelse med akutte og planlagte vedlikeholdsarbeider samt mindre rehabiliteringsprosjekter som Statsbygg gjennomfører mens byggene er i drift. Avtalen omfatter også periodisk service og ettersyn av varme, sprinkler og kjøleanlegg samt kartlegging og innregulering av energianlegg.

- Vi har blant annet opparbeidet god erfaring fra varmeteknisk optimalisering med sikte på forbedret energiøkonomi, der vi ser at våre foreslåtte tiltak gir store årlige driftsmessige besparelser for eier av bygningsmassen, sier Geir Tunaal, oppdragsansvarlig FLOW Meisingset VVS.

- Med den erfaringen vi også har fått gjennom åtte år med rammeavtale for Statsbyggs Oslo eiendommer og fra drift av offentlige næringsbygg gjennom mange år, er vi trygge på at vår kunde har fått en erfaren, høyt kvalifisert og profesjonell leverandør med på laget.

I desember i år blir FLOW Meisingset VVS sertifisert iht ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for Miljø.
- Det vil gjøre oss godt rustet til å møte kundens og markedet sine forventninger til oss som leverandør, sier Tunaal.

Salgs- og markedsansvarlig i FLOW Meisingset VVS, Joakim Arnesen, foreller at de gleder seg til å presentere og ta i bruk elementer fra deres FLOW Signatur™ konsept, hvor blant annet oversiktlige tilstands og avviksrapporter skal være et budsjetterings verktøy for eiendomsforvalternes vedlikeholdsplaner.

- Et spesielt fokus på tett oppfølging, god kommunikasjon og relasjonsbygging skal være utslagsgivende for å fortsette å skape svært begeistrede kunder også i tiden fremover, avslutter Arnesen.