Oslo kommune er en av Norges største arbeidsgivere med ca. 50 000 ansatte og et årsbudsjett på ca. 57 milliarder kroner.

Oslo kommune fremhever at formålet med avtalen er å sikre effektiv og enkel tilgang til rørleggertjenester til konkurransedyktige priser, og sørge for at Oslo kommune får leverandører som oppfyller Oslo kommunes krav til håndverkerleverandører, herunder Oslomodellen. Avtalen er delt inn i soner med ulike leverandører. Hovedhensikten med dette er å tilrettelegge for at små og mellomstore bedrifter kan vinne kontrakter. De ulike leverandørene vil i tillegg kunne delta i minikonkurranser utenfor sin sone.

- Vi har hatt avtale i fire år allerede, men det er stor sjanse for å bli utkonkurrert etter en kontraktsperiode. Det vi så ga høy uttelling for vår del denne gangen, var gode beskrivelser av kompetanse og kvalitet samt god redegjørelse for oppdragsforståelse og gjennomføringsevne, avdelingsleder drift- og vedlikehold FLOW
Meisingset VVS, Geir Are Tunaal.

- Med den erfaring vi har opparbeidet fra drift av offentlige næringsbygg gjennom mange år, ser vi positivt på og igjen nå opp i konkurransen.

- Offentlige rammeavtaler er et av våre satsningsområder, og dette vil i tillegg hjelpe oss å bygge ytterligere kompetanse på teknisk bygningsdrift i årene som kommer. Vi takker for tilliten vist oss av Oslo Kommune, avslutter Tunaal