De endelige tallene for 2014 var ikke klare ennå da Nowak presenterte markedsutviklingen på Varmepumpekonferansen denne uka.
– Vi hadde en liten økning fra 2012 til 2013, og 2014 ser lovende ut. Spesielt det franske markedet vokser, opplyser Nowak. Veksten der var på ca 35 % for fjoråret.

Konkurranse på like vilkår
Nowak svarer kontant på spørsmål om hva det skyldes.
– Subsidier. Frankrike har ganske generøse støtteordninger for varmepumper, fastslår han. Samtidig understreker Nowak at det handler om å skape like konkurransevilkår. Der er det store forskjeller på markedet i Norge og mye av Europa for øvrig.
– Olje og gass får fortsatt betydelige subsidier. Varmepumper trenger ikke subsidier hvis ikke andre får det, poengterer Nowak.

Tappevann sentralt
En viktig trend for det europeiske markedet er at luftbaserte varmepumper selger mest. Den andre tydelige trenden handler om varmepumper som produserer varmt tappevann.
– Denne kategorien har størst vekst, fastslår Nowak. Av totalt ca 770.000 solgte enheter i 2013 var drøyt 82.000 tappevanns-varmepumper. Antallet har økt kraftig de siste årene, fra drøyt 31.000 i 2010. Veksten fortsatte i 2014.
– Da var salget på ca 100.000 enheter, opplyser Nowak. Beholdningen av varmepumper i Europa var i 2013 ca 6,1 millioner.

Varme og kjøling kombinert
For større varmepumper over 20 kW mangler EHPA gode data. Nowak har uansett tro på vekst i dette segmentet.
– Vi er nødt til å diskutere oppvarming og kjøling samlet. Varmepumper kan oppnå mye mer enn andre teknologier, og spiller en viktig rolle i denne debatten, mener Nowak. Til nå har varmepumper gjerne blitt karakterisert som hjemmets varme hjerte.
– Nå er tid for å se varmepumper i hjertet av et bærekraftig og solid europeisk energisystem, sier Nowak.

Inn i den politiske varmen
Den gode nyheten for bransjen i Europa er at politikere nå har tatt dette inn over seg i større grad.
– Jeg synes virkelig det er tilfelle for det politiske nivået i Brussel, sier Nowak. Han deltok nylig på en konferanse der, og opplevde store endringer i politikernes holdninger.
– Bare fra i fjor til i år ser vi at politikere sier ja, vi må gjøre noe, vi må fokusere på varmepumper, på oppvarming og kjøling. Når du er der, er den neste logiske konklusjonen varmepumper. Du kan ikke gjøre det uten!