Stadig flere byggherrer har i sine beskrivelser begynt å spesifisere maksimal ventetid på kaldt og varmt vann. Noen snakker om maksimalt 10 sekunders ventetid før man oppnår 55 grader. I utgangspunktet er det ikke lett å levere dette med rør-i-rør uansett, men med Breeam krav på toppen kan dette bli nærmest umulig å innfri. 

Den som betaler 10 mill. eller mer for en leilighet forventer jo at kaldt eller varmt vann skal komme umiddelbart, enten det er fra spring eller dusj. Verden går jo framover. Eller gjør den det?

Med rør-i-rør er det allerede svært krevende å møte helt normale forventninger om kort ventetid på varmt og kaldt vann. Dette har naturligvis å gjøre med at rør-i-rør installasjoner i bygg som kjent må bygges i vifteformasjon, med koblingsrør fra skap til tappepunktene. Dermed vil det mellom tappinger fort bli lunkent vann i rørene, noe som forøvrig også gir grobunn for bakterier, men det skal vi la ligge her..

Hvordan rør-i-rør bygges her på berget står dermed i rak motsetning til hvordan rør legges i Europeiske land det er naturlig å sammenligne oss med. Skal man oppnå god vannhygiene og vannkomfort legges det som regel serieledninger, der varmt eller kaldt vann går innom alle tappepunktene. Punktet som tappes hyppigst settes som det siste, slik at det stadig blir utskifting. I tillegg kan man også legge inn en spylefunksjon, slik at vannet fornyes automatisk dersom det ikke tappes, ved bruk av temperaturføler. 

Med rør-i-rør er det som kjent umulig å bygge slik at vannet går innom hvert tappepunkt. De store europeiske produsentene av rørdeler ser ikke behovet for å utvikle komponenter til rør-i-rør. Forøvrig bygges seriesystemer som skjult anlegg, noe som heller ikke er tillatt i Norge.

Nå er det i tillegg blitt slik at byggherrene ønsker å sanke Breeam poeng, dermed blir det som regel å gå for armaturer som slipper mindre vann gjennom tappepunktene. Som f.eks. en sparedusj.

Denne kombinasjonen av lavt vannforbruk og koblingsrør fra fordelerskap til tappepunkt vil forlenge ventetiden ytterligere. Skal man oppfylle begge byggherrens ønsker og vil gjøre et forsøk med rør-i-rør, må lengden på røret fra fordelerskap til tappepunkt kortes ned betraktelig. Enkelte rørleggere snakker allerede om lengder ned mot fem meter fra skap til tappepunkt, dersom man skal overholde 10 sekunder før 55 grader..

Med så korte koblingsrør blir det behov for minst dobbelt så mange fordelerskap og tre ganger så mye rør-i-rør som nå. I store leiligheter blir det flere.. Kanskje et hovedskap i gangen. Et i himling. Et for kjøkken. Et for bad.

At byggherrene nå setter fokus på ventetid mistenker vi er utløst av begrensningene som ligger i rør-i-rør, med lav vannutskifting, med varme og kalde rett sammen i vegger, tak og med trange fordelerskap med risiko for varmesmitte. Flere byggherrer har nok opplevd at boligkjøper har vært misfornøyd med ventetiden. Problemet er altså ikke nytt.

Men Breeam kommer som siste byrde på ryggen til den vanlige rørlegger, nettopp på grunn av i rør-i-rør. Og med flere skap og flere meter rør ser vi ikke for oss færre lekkasjer. I en bransje som allerede sliter med høye kostnader blir det trolig heller ikke færre ingeniørtimer på sluttnotan.

Norske kommuner leverer verdens beste drikkevann, men rør-i-rør gjør det krevende å få varen fram til forbruker. Det er trist, men det er også skummelt. Lunkent vann er hjem for bakterier, og kostnader til legionellakontroll har økt voldsomt. Det samme gjelder vannkjølere, som er blitt en dyd av nødvendighet på skoler og i helseinstitusjoner. 

Hadde rørlegger kunne bruke moderne robuste systemer, slik de bruker i andre land, hadde vi derimot fått bedre vann i springen, vi hadde spart vann, spart energi, spart jobb og unngått legionalleproblemer. Vi hadde hatt god vannutskifting, god vannhygiene og godt vann i springen hadde vært et nasjonalt gode. 

Med rør i rør blir det veldig vanskelig, kanskje umulig å få det til?

Som eneste land i verden tviholdes det på en teknologi som aldri burde vært innført. En forskrift der frykten for vannskade trumfer alt. Til og med fornuften.