Hvis en kunde som bruker 1 GWh olje bytter ut oljekjelen, vil han etter installasjon av fjernvarme bare bruke 0,72 GWh med fjernvarme. Årsaken er varmetap ved bruk av olje til oppvarming.

- Når en kunde brenner 1 kWh olje, forsvinner en fjerdedel av oljens energi ut gjennom pipa. Kunden får med andre ord bare 0,75 kWh. Derfor må han brenne mer olje. Når kunden får levert 1 kWh fjernvarme, får han 1 kWh. Årsaken er at det ikke er noe varmetap i overgangen mellom fjernvarmenett og kunde, sier Alf Inge Kraglund Tunheim, prosjektutvikler i Eidsiva Bioenergi.

Miljøeffekten ved denne energibesparelsen kommer i tillegg til de betydelige utslippskuttene kunden bidrar til ved å erstatte oljefyringen med fjernvarme basert på fornybare og CO2-nøytrale energikilder.

- Fossekall-rapporten dokumenterer at miljøgevinsten ved fjernvarme er enda større enn det man til nå har lagt til grunn, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme, som organiserer fjernvarmeprodusentene i Norge.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det levert 4,2 GWh med fjernvarme i Norge i 2012.

Ifølge olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er utfasing av gamle fyrrom til fordel for fjernvarme avgjørende for at Norge skal nå målet om å ha fjernet oljefyrene innen 2020.

Hver oljekjel som tas ut av drift og erstattes med fjernvarme, reduserer både CO2-utslipp og lokal forurensing.

Rapporten fra Fossekall er laget på vegne av Eidsiva Bioenergi, BKK, Bodø Energi, Statkraft, Fylkesmannen i Hedmark og Norsk Fjernvarme. Den blir publisert på Norsk Fjernvarmes nettsted fjernvarme.no i dag, hvor den kan lastes ned i sin helhet.