– Vannbårne varmesystemer var årets spesialtema, og alle fikk kurs i dette i samarbeid med Roth og David Zijdemans. Vi fikk en inngående presentasjon av veiledningen til NS-EN 1264 "veiledning for vannbåren gulvvarme i boliger og næringsbygg" og så på leggesystemer og de mest effektive måtene å legge vannbårne varmesystemer på, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i RørNorge.

Kursholderne presenterte problemstillingene inngående, til gode tilbakemeldinger fra deltakerne. – Vannbårne varmesystemer muliggjør benyttelse av mange forskjellige energikilder til oppvarming, slik at man har mulighet til å veksle mellom energikilder. Det kommer spesielt godt med i disse tider, da strømprisene er rekordhøye, sier Are, og legger til: – Men også da de ligger på et normalt nivå vil vannbårne varmesystemer kunne ha en positiv effekt på strømregninga Faglærerportal i ifag Kuben Videregående skole i Oslo var arena for samlingen, der faglærerne fikk omvisning på rørleggerverkstedet og svenneprøvestasjoner. – Å få innsikt over hvordan man gjennomfører undervisningen andre steder er gull verdt. I tillegg var det mye prat om ifag og faglærerne er strålende fornøyd med at det endelig er på plass en egen plattform for rørleggerfaget med faglærerportal i ifag, sier Are. Det blir etablert en arbeidsgruppe blant faglærerne som skal foreslå en struktur for deling av oppgaver og informasjon i programmet. Da får man en struktur på innholdet, slik at det er enkelt for enhver faglærer å dele og plassere innhold – men også finne egne oppgaver til opplæring av elever. VR-briller og utdanning VR-briller var også en snakkis på årets samling, og faglærerne diskuterte hvordan VR-utstyr kan brukes som et pedagogisk verktøy i undervisningsøyemed. – Selv om VR ikke gir noen reell rørleggererfaring, vil sannsynligvis elevene se nytten og moroa i det – og vi tror det kan være inspirerende for generasjonene som er opptatt av gaming å se rørleggerfaget fra dette perspektivet, sier Are. Samler rørleggerutdanningen RørNorge har samlet landets lærere i rørleggerfaget til faglærersamling i 38 år. – Hvorfor har vi faglærersamling? – Det er veldig nyttig å samle faglærerne til en årlig kunnskapsoppdatering, og styret vårt er tydelige på at de er en viktig del av bransjen. Samlingen er en sosial arena der faglærerne blir kjent på tvers av skoler og fylker, og med sitt lokale opplæringskontor. Tanken er at alle faglærerne skal slippe å lage sitt eget opplæringssystem, at man kan dra veksel på hverandre, sier Are. Målet er at rørleggerutdanningen skal være helhetlig og lik over hele landet, med ifag som nøkkelen for å få det til.