Arbeidsgruppen ble lansert tidligere i år, men har nå gjennomført et oppstartsmøte hvor Andreas Martinsson fra Svensk Ventilation ble valgt som leder for arbeidsgruppen. Stadig flere av leverandørene i Europa blir underlagt bærekraftsdirektivene og må rapportere på sin aktivitet til myndightene.

– EU-taksonomien er et komplekst materiale, og ved å jobbe sammen kan vi finne en felles måte å å dokumentere at vi jobber bærekraftig. Målet er at arbeidet utført av gruppen vil hjelpe Eurovent-medlemmer i deres bærekraftsrapportering, sier Andreas Martinsson, teknikk- og miljøsjef i Svensk Ventilation.

Om direktivene

Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Selve klassifiseringssystem er en stor teknisk rapport som tar for seg en rekke fagområder, med spesifikke krav for tekniske anlegg. Aktivitet som ikke er i henhold til taksonomien vil slite med å få finansiering eller måtte betale mer for finansieringen.

Bærekraftsdirektivet (CSRD) er EUs nye direktiv om bærekraftsrapportering. Direktivet er ikke endelig implementert i norsk rett, men Finansdepartementet tar sikte på at de nye reglene skal kunne begynne å gjelde samtidig i Norge som i EU, det vil si fra 1. januar 2025. Direktivet vil i første omgang kun gjelde større bedrifter, men omfanget vil etter hvert utvides til å gjelde alle børsnoterte selskaper. Mye av rapporteringen vil også treffe mindre bedrifter, spesielt de som er leverandører til større virksomheter.

Målet med Eurovents arbeid

Eurovents mål med arbeidet i gruppen er først og fremst å nå ut med god informasjon til medlemmene av Eurovent og hjelpe de med sin rapportering iht. reglene. I tillegg ønsker de å påvirke lovgivningen slik at de tekniske kravene treffer industriens leveranser bedre.

Eurovent ønsker å vise at medlemmene deres jobber bærekraftig og at industrien leverer produkter og tjenester som vil fremme det grønne skiftet.

VKE`s medlemmer kan delta i arbeidet

Gjennom medlemskapet i VKE er bedriftene også assosierte medlemmer i Eurovent. I tillegg er mange av leverandørene direkte medlemmer i Eurovent.

– Vi ser gjerne at VKEs medlemmer bidrar i arbeidet med takosnomien og bærekraftsdirektivet, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.

– Bærekraftsdirektivet og taksonomikriteriene vil få stor påvirkning også på det norske markedet, siden regelverket blir en del av norsk lovgivning. Her har vi en unik mulighet til å delta i et arbeid som vil gjøre det enklere og mer enhetlig å rapportere på bærekraft, avslutter Thor Lexow