* Eurovent har lagt bort den gamle energiklassifiseringen. * Trinn to i Ecodesign-direktivet. * Ny nedtrapping iht F-gassregulering. Dette er tre momenter Allesandro Lora, Business Development Director hos Swegon, mener utgjør varme- og kjøleindustriens utfordringer framover. – Og COVID 19-situasjonen vil naturligvis fortsatt påvirke utviklingen, sier han.

Alessandro is Business Development Director for the business unit Cooling and Heating at Swegon[/caption]

Ulike europeiske programmer relatert til reduksjon av CO2-avtrykk og bærekraft har påvirket teknologiene og produktene de siste årene gjennom forskjellige trinn, men i løpet av 2021 står vi overfor en eksepsjonell utfordring på grunn av flere store begivenheter som skjer samtidig, mener Lora.

Eurovent har lagt bort den gamle energiklassifiseringen
- Ecodesign-direktivet (EU) 2016/2281 eller ENER LOT 21 introduserte i 2018 et nytt sett med koeffisienter for å måle produktets effektivitet. Likevel beholdt vi en stund også de gamle koeffisientene som hele markedet var vant til, men nå har Eurovent kunngjort utfasing av nåværende energiklasser for sertifiserte kjølere og varmepumper. Energieffektivitetsklasser har vært basert på nominell full kapasitet, men blir nå erstattet av nye parametere introdusert av Ecodesign ErP basert på sesongmessige ytelsesforhold (SEER / SCOP).

Hva betyr sesongeffektivitet?
- Sesongeffektivitet måler energieffektiviteten til varme- og kjøleanordninger over en periode på ett år, og tar i betraktning forskjellig energibehov og variasjon av kildetemperaturer. Beregningsmetoden refererer til EN 14825-standarden, der Bin-timer angir for et gjennomsnittlig klima hvor mange timer gjennom året en bestemt temperatur oppstår. Dette brukes til å beregne sesongeffektiviteten, basert på faktisk helårsytelse og ikke bare på et enkelt testresultat ved toppbelastning, ellers kjent som nominell effektivitet.

Lora mener det nå blir lettere å sammenligne forskjellige oppvarmingsteknologier.

- Lot 21 introduserer også et nytt mål for sesongeffektivitet referert til som ETA eller ?s, h og ?s, c. Det er sesongens ytelseskoeffisient (SCOP) eller sesongens energieffektivitetsforhold (SEER) - delt av den primære energiomregningsfaktoren, minus det negative bidraget fra tilleggsenheter som elektriske ovner og pumper. Faktisk tillater ETA å sammenligne forskjellige teknologier for oppvarming, for eksempel varmepumper, elektriske ovner og kjeler. Alle bruker en viss mengde primærenergi, dvs. energi fra nettet.

- Kort sagt, de kjente forholdene SEER / SCOP settes i forhold til primærenergibruk, også med tanke på ekstra energiflyt med bruk av elektrisk tilsatsvarme, pumper, etc.

Trinn to i Ecodesign-direktivet
Trinn to (Tier 2) i Ecodesign-direktivet (EU) 2016/2281 eller ENER LOT 21 trådte i kraft i januar 2021. Kjølemaskiner og varmepumper som er tilgjengelige i dag er i samsvar med Ecodesign-direktivet Tier 1 siden januar 2018.

- Nå må produktene oppfylle en ny utfordrende terskel for minimum sesongeffektivitet for å bli CE-merket og installert innenfor EU-territoriet. For å forstå virkningen av en slik regulering, vurderes det at i henhold til Tier2-ordningen er omtrent 40% av vannkjølt og 65% av luftkjølte produkter som for øyeblikket er tilgjengelige på markedet, ikke kompatible, og kan derfor ikke selges. For pågående prosjekter, som inkluderer Tier 1-produkter, når det gjelder spesifikasjon og budsjettkostnad, måtte disse produktene vært levert i markedet før slutten av desember 2020, ellers måtte prosjektene blitt oppgradert med Tier2-produkter. Oppgraderingen til Tier 2-produkter, avhengig av type, kapasitet og design, kan påvirke de respektive produktkostnadene, men også kostnadene og utformingen av hele prosjektet.

Ny nedtrapping iht F-gassregulering
Lora viser vil at vi i 2018 gjennomgikk det første store nedtrappingssteget av CO2-ekvivalente utslipp forårsaket av kjølemidler som er -35% mot referansen (utslipp i 2015). Denne reduksjonen har i stor grad påvirket kjøleindustrien og husholdningers klimaanlegg, med en mindre innvirkning på såkalte kommersielle og industrielle kjølere og varmepumper, mener han.

- I 2021 får vi et nytt stort nedtrappingstrinn med ytterligere -31% reduksjon i forhold til 2018-nedtrappingen, tilsvarende -55% i forhold til referanse. Siden kjøling og husholdningsapparater allerede har gjort store deler av overgangen, vil nedtrappingen i 2021 definitivt få større innvirkning i vår bransje (kommersielle og industrielle kjølere / varmepumper). Som en konsekvens vil vi gå fra å velge produkt med 2-3 forskjellige mulige kjølemidler som i 2015, mot mer enn 10 forskjellige kjølemidler med forskjellige funksjoner for forskjellige applikasjoner.

- Alle nye produkter som er designet for å overholde de nye Ecodesign-standardene, må også ta hensyn til F-Gass forskriften, legger han til.

COVID-19 forsinker utviklingen
Han kommer heller ikke utenom koronapandemien vi fortsatt står midt i, som vil forsinke den naturlige utviklingen mot nevnte begivenheter. Produktutvikling, testing, godkjenninger, design / prosjektgjennomgang fra grunnleggende teknologier til byggekonstruksjonsstedet påvirkes av begrensningene og er forsinket.

- Hovedkonsekvensen av alle disse utfordringene på samme tid kan være en viss forvirring blant konsulenter, designere, entreprenører og sluttbrukere om hva som er gyldig og hva som trengs for å oppfylle de nye kravene.

Swegon er en markedsledende leverandør innen inneklima, og tilbyr løsninger for ventilasjon, oppvarming, kjøling og klimaoptimalisering, samt tilkoblede tjenester og teknisk support.

- Vi følger utviklingen nøye, og er klare til å støtte og hjelpe alle interessenter til å forstå alle de nye reglene. Bare ta kontakt med oss, så kan vi gi råd om den beste løsningen for forskjellige typer prosjekter, både for kortsiktig og langsiktig realisering, sier han.