I dag er Heidenreich fysisk til stede på Hamar, og Gjøvik.

 - Men Innlandet er stort, så det kreves mye oppsøkende virksomhet i tillegg, sier Lars Petter Olsen som er ny distriktssjef Innlandet i Heidenreich.

Gjengen som tar i mot VVSforum på avdelingen på Hamar for en prat, er Lars Petter Olsen (distriktssjef Innlandet), Lars Skogheim (uteselger VVS), Øivind Wahl Eriksen (teknisk selger VA), Runar Svorkmo (fagansvarlig sprinkler/ brannsikkerhet), Frode Mikkelsen (uteselger VVS), Christian Morstad (teknisk selger VA), Ann Iren Grønlien (innesalg) og Pål Morten Andersen (butikkleder). 

De har da også all grunn til å se positivt på framtiden, i en region med svært høy byggeaktivitet. De nevner i farta ny E6 mellom Mjøsbrua og Lillehammer, Espern bydel (som er Hamars største byutviklingsprosjekt noensinne med utbygginger på 250.000 m2 og en investering på rundt 10 milliarder kroner), dobbeltspor jernbane og en rekke øvrig utbygging av infrastruktur og boligområder. I tillegg tegnes det det nye avtaler med nye aktører som bidrar til en betydelig kundevekst for avdelingene på Innlandet. 

 – I sum vil dette få store, positive ringvirkninger for mange aktører. Det vil føre til mange nye arbeidsplasser, økt tilflytning og at næringslivet blomstrer. Det prosjektmarkedet ønsker Heidenreich å være en naturlig del av. Vi er rigget for å kunne serve våre kunder på aller beste måte både her på Hamar og på Gjøvik, sier distriktssjefen. 

At den høye servicegraden blir verdsatt, får de stadig bekreftelser på. 

- Nylig var jeg ute hos ute hos entreprenør som akkurat har begynt å handle her i forbindelse med et prosjekt. På brakka var det en kar som sa til meg: «for en service dere har. Jeg har ikke opplevd maken!». Det er klart det er gledelig, ikke minst fordi entreprenøren har vært kunde av andre grossister før han kom til oss, sier Christian Morstad.

Trives i utfordrerrollen

Selv om Heidenreich har vokst jevnt og trutt i Innlandet og har avtaler med kjeder og de fleste store entreprenørene, påpeker de at de fortsatt er en utfordrer som grossistleverandør. En rolle de trives godt med. 

- Ja, det betyr at vi hele tiden må være framme i skoa og yte enda mer enn det kundene forventer. Både Heidenreich sentralt og i Innlandet har tatt de nødvendige grepene som skal gjøre oss til en foretrukket samarbeidspartner for stadig flere. Det skal vi klare gjennom å ta vår del av den økte byggeaktiviteten i regionen, men også ved å erobre nye kunder gjennom tilgjengelighet og høy servicegrad, påpeker Olsen. Han kan fortelle det er flere store aktører på gang nå.

- Vi har en god logistikk, men jobber samtidig hele tiden med å optimalisere transportruter ut fra kundenes behov. 

- Om det «brenner» for kundene, kan vi kjøre ut og levere på døra. Det har mange sett verdien i, og som igjen har trumfet pris på flere prosjekter. Det er en svært hyggelig registrering! 

Saken fortsetter under bildet:

Lars Petter Olsen -1.jpg
Bildetekst: Lars Petter Olsen startet nylig som distriktssjef for Heidenreich Innlandet. - Det føles veldig riktig å få denne muligheten, og med et utrolig flott team i hele regionen, har vi store ambisjoner fremover, understreker han. 

- Her kan du bestille varer kl. 20.00 og få dem levert på Tynset før klokka 07.00 dagen etter.

Også nye produktområder skal bidra til enda større attraksjon. Heidenreich kan nå tilby et komplett sortiment innen sprinkler, som omfatter 
sprinkelhoder, slanger, ventiler, sentraler, festemateriell, rillemateriell og stålrør. Grossisten har inngått avtale med en av Europas ledende leverandør av sprinkler, engelske Rapidrop, med store muligheter for spesialtilpassede produkter for det norske markedet. 

- Og vi vil bre ut tilbudet ytterligere framover, understreker Rune Svorkmo.

Fokus på kompetanse

Kompetanse er et annet område Heidenreich satser stort på gjennom internopplæring. Der er blant annet sprinkler et satsningsområde. Det gjør at de kan tilby kundene mer enn kun produkter. 

- Det vil si at vi i møter med kunder kan fortelle hva vi har av produkter og systemer, men også en orientering om det tekniske og om regelverket. Det gir kunden en trygghet når vi har den kompetansen på huset, sier Svorkmo. 

- Eksempelvis blir det i løpet av våren gjennomført et tredagers kursing i sprinkelanlegg på Kiwa kurssenter i Haugesund for våre ansatte. Her vil vi få skreddersydd et opplegg for oss, som vil bidra til at vi tilføres ytterligere spisset kompetanse.

Skogheim forteller at det sitter mye fagpersoner på huset som selgerne og kundene kan støtte seg til i forhold til kalkulasjon, mengdeuttak, tekniske spørsmål og annet som skal til for å kunne håndtere store prosjekter. 

- Kundene kan dermed hele tiden få den hjelpen de trenger, som bidrar til at de kan utføre jobben på en effektiv og trygg måte. På den måten er vi ikke bare en aktør som pusher produkter, men som gir merverdi for kundene også på andre områder. 

- Vi er ikke Heidenreich Hamar og Heidenreich Gjøvik. Vi er Heidenreich Innlandet. At vi er back up for hverandre, vil være en av våre store styrker framover, legger Lars Petter Olsen til.

Kompetanse på tvers av fagområder

Christian Morstad understreker at dette også gjelder VA, og at de er gode på å bistå hverandre på tvers av fagområder og avdelinger. 

- Ja, Christian er veldig god på sprinkel, og han kan svare på spørsmål selv om han er VA-mann og ikke har VVS-tittel, sier Pål Morten Andersen som et eksempel.  

Og ved at det er opprettet en sentral støttefunksjon innen sprinkler, vil det fungere som en støtteavdeling også for Innlandet. 

- Det er en fordel på mange områder å bygge et godt sentralt faglig miljø, og som alltid er tilgjengelig for distriktene. I tillegg til den erfaringen og kompetansen vi har opparbeidet i staben her i Innlandet, har vi støtte av våre gode leverandører og vi har tilgang på kompetanse fra våre sentrale fagmiljøer. Summen av det blir veldig bra! 

Satsingen på fagkompetanse har heller ikke gått kundene forbi, og de kan bekrefte at stadig flere lener seg på den tryggheten det gir. 

- De vet at de får svar på det de måtte være usikre på og at de alltid har support.

Skaper en vinnerkultur

Skal man skape fornøyde kunder, er man avhengig av at de ansatte trives i jobben. Derfor er medarbeidertilfredshet høyt vektet hos Heidenreich. 

- Det handler om å skape en vinnerkultur i hele organisasjonen, som har slått rot også her hos oss, sier Øivind Wahl Eriksen. 

- Her er det engasjerte og dedikerte ansatte i alle roller, følger Lars Petter Olsen opp. - En mentalitet vi ønsker å styrke ytterligere. Og som ny i organisasjonen, har jeg blitt tatt i mot på en fantastisk måte. Her heier alle på hverandre, på tvers av avdelinger og stillinger. En god følelse av at vi alle er en del av det samme teamet. Og at vi alle er viktige. 

- Men selv om vi er i en god drive, må det ikke være en hvilepute. Konkurransen er hard, og vi må hele tiden spille på de styrkene vi har og prestere godt.

Dreining mot digitalt

Økt aktivitet i servicemarkedet i regionen, bidrar til økt trafikk i butikkene både på Hamar og Gjøvik. Likevel er det en klar dreining mot at mer av omsetningen skjer digitalt, samtidig som butikkomsetningen vokste også i 2022. 

- Det er en megatrend at stadig flere går over til elektronisk handel, som vi må forholde oss til og legge til rette for.  E-handel er både effektivt og miljøvennlig, som er i tråd med Heidenreichs store fokus på bærekraft. Vi har vært Miljøfyrtårn i mange år, og miljøtankesettet er sterkt i alt vi gjør, sier Lars Petter Olsen, distriktssjef for et svært kamplystent Heidenreich-lag.