Klima blir vektet stadig høyere i et globalt perspektiv, og byggebransjen har for lengst hengt seg på trenden. Resideo Norges bidrag inn i det grønne skiftet, er blant annet å tilby blyfrie alternativer – som samtidig bidrar til å trygge drikkevannet ytterligere, sier Resideos Business Development Manager Tom Fjordvang og Sales Support Specialist Roar Aarø Syvertsen.

Trykkreduksjonsventiler er viktige sikkerhetsprodukter i distribusjonen av drikkevann, og Resideo har for lengst befestet sin posisjon som en ledende aktør av drikkevannsprodukter. Ventilene benyttes i både kaldt -og varmtvannledninger for a? beskytte installasjonen mot høyt trykk og trykkslag. Ventilene opprettholder også? et stabilt trykk, uavhengig av inngangstrykket, og et redusert trykk vil i tillegg gi lavere vannforbruk. Produktspekteret dekker alle behov innen bolig, industri, næring og offshore, og duoen kan fortelle om en stadig økende interesse for produkter og kursing.

Blyfri produksjonslinje
- Å kunne bidra til et grønnere fotavtrykk for våre kunder, er viktig for oss. Derfor er vi bevisste på å framheve den blyfrie produksjonslinjen vår når vi snakker om trykkreduksjon og BA-ventiler, sier Fjordvang - som nettopp har vært på messe i Danmark for å demonstrere nettopp disse produktene.

- Noen produkter har også parallelløp mellom blyfri og vanlig messing, supplerer Syvertsen.
– Selv om vi ønsker å styre kunden i retning blyfrie alternativer, er det etterspørselen som avgjør hvor raskt skiftet til kun blyfritt kommer. I dag ligger de blyfrie alternativene tilgjengelig i butikkhyllene i Norge, med egne NRF-nummer. Det er da viktig at ikke man velger av «gammel vane».

Å produsere ventiler i blyfri messing er en tyngre prosess, og bidrar til noe økt produksjonskostnad. Men prisforskjellen på sluttproduktene er marginal, understreker de, og tar for gitt at ikke det skal være avgjørende for at man velger det mest miljøvennlige alternativet. I hvert fall ikke om den grønne tankegangen er annet enn ord.

- Vi rigger oss for framtiden og legger nå til rette for grønne løsninger, så får vi håpe og tro det blir en selvfølge at man skal velge blyfritt. Dermed vil også de mindre miljøvennlige produktene fases ut. Men ting tar tid, og trolig vil det nok ikke skje før vi får det blir lovbestemt at alle produkter i drikkevannskretsen skal være blyfrie.

Reparere framfor å kaste
En annen, bevisst strategi Resideo dyrker, er å ha alle reservedeler til produktene lett tilgjengelig for markedet. Det gjør det enkelt å reparere en ventil framfor å montere en ny og kaste den defekte.

– Og hvorfor bytte hele ventilen om det er sila som er slitt, spør Syvertsen retorisk.
- Rørlegger får større omsetning ved å bytte hele ventilen, men for sluttkunden blir det rimeligere å bytte en komponent som er ødelagt, samt at det gir mindre avfall.

- Det handler sikkert ikke om uvilje. Men mange er nok ikke klar over at vi har et komplett utvalg av reservedeler på lager, og at vi kan bistå med informasjon og opplæring. Vi bidrar gjerne med at rørleggerne får den fagkunnskapen som skal til for å kunne skifte defekte komponenter. Ved å delta på kurs hos oss, vet de også hvilke deler de behøver å ta med seg ut når de ser hvilken ventil det gjelder. Dermed har de alt tilgjengelig og kan gjøre seg ferdig med oppdraget på en og samme tur, sier Fjordvang.

- Og jeg vil tro rørleggeren får en stjerne i boka av sluttbrukeren – sin kunde - om rørleggeren formidler at kunden sparte penger ved at de slapp å bytte hele ventilen, legger Syvertsen til.