Det er stor interesse for Entras ombruksprosjekt i Kristian Augusts gate 13 (KA13) på Tullinløkka i Oslo. Prosjektet er det første som har forpliktet seg til FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg og har gjort et nybrottsarbeid og skapt innovasjon for mange typer ombruk. Med inntil 80 prosent ombruk av materialet har måten KA 13 er bygget på spart miljøet for hele 70 prosent i CO2-utslipp. Bygget vil også fremover vedlikeholdes etter sirkulære prinsipper og ombruk.

Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup foretok sist uke den offisielle åpningen av Kristian Augusts gate 13 i Oslo.

— Byggesektoren står i dag for 40 prosent av det globale energiforbruket, og tilsvarende andel av klimagassutslippene. Det er med andre ord et stort potensial for å bli mer bærekraftig, og ombruk av byggematerialer er viktig for å få til det. Ombruksprosjektet KA13 er et forbilde for hele næringen, men vi trenger flere. Derfor vil vi gjøre det enklere å komme i gang, blant annet ved å gå foran og bidra til et marked for ombruk av byggevarer, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Bærekraftig byggenæring
Kristian Augusts gate 13 har gjort ombruk til et tema for hele byggebransjen. Reisen gjennom ombruksprosjektet har vært langs en lite opptråkket løype med mange avstikkere underveis. For å lykkes med prosjektet ble det søkt etter materialer fra rivningsklare bygg over hele byen. Brukte materialer er gode som nye byggeklosser, men med et motstridende regelverk kan de også fremstå som bremseklosser. Resultatet vises i dag når det totalrehabiliterte kontorbygget endelig er klart til bruk.

— Vi ønsker å bidra til en bærekraftig byggenæring. Vår pilot for ombruk har verken vært enkel eller billig å gjennomføre. Målet vårt har vært å vise at ombruk er mulig – og kan lønne seg. Utfordringene har vært mange. Sammen med Scenario interiørarkitekter MNIL, Mad arkitekter og Spaces som er leietaker av bygget, har vi insistert på å gjennomføre, nettopp for å vise vei for resten av bransjen, sier Per Ola Ulseth - direktør prosjektutvikling i Entra ASA.

Læringsarena for hele bransjen
KA13 er det første store eksempelet på et ombruksbygg, og viser vei for andre aktører. Bygget, som allerede har fått DOGA Hedersmerket og omtales som et landemerke, er et referanseprosjekt for sirkulær og bærekraftig byggeskikk. Erfaringer fra FutureBuilt-piloten er på vei inn i andre prosjekter, og har dessuten vært viktig i arbeidet med å endre regelverket slik at det blir enklere med ombruk av byggematerialer.

— Ombruk blir bare viktigere og viktigere. Ikke bare er det ressurseffektivt, men ombruk gir også byen mer sjel! Det har vært imponerende å høre fra de involverte i dette banebrytende og revolusjonerende prosjektet. Her har ombruk vært med i hele prosessen fra arkitekt, via riveentreprenør til bygg og innredning. Det er veldig gledelig at dette blir en aktiv læringsarena og jeg håper virkelig at dette prosjektet inspirerer til flere slike prosjekter. Jeg er også glad for at Astrup og regjeringen vil forbedre regelverket og legge bedre til rette for at ombruk kan bli gjengs i alle byggeprosjekter, sier Rasmus Reinvang (MDG), byråd for byutvikling i Oslo.