Den 5. juni 2024 vedtok Fagutvalg bygning ved Finans Norge Forsikringsdrift (FNF) et nytt godkjenningsløp som trer i kraft 1. januar 2026. Disse endringene innføres for at ordningen skal bli mer effektiv og bedre tilpasset både dagens og fremtidens behov.

– Tiden var moden for en revisjon av ordningen. Det har ikke vært store endringer i den siden 2001, og etter en rekke konkrete tilbakemeldinger fra byggenæringen, gjør vi nå endringer som sikrer en effektiv godkjenningsordning som er bedre tilpasset bransjene og samfunnet i dag, sier Hildegunn Bjerke, avdelingsdirektør bygning i Finans Norge Forsikringsdrift.

Monica Varan, assisterende direktør i Brannvernforeningen, mener at endringen som innføres representerer et stort skritt videre for godkjenningsordningen for varme arbeider.

– Denne gjennomgangen, som er en totalrevisjon av hele ordningen og innholdet i den, mener vi vil sikre et godt læringsutbytte. Ved å fortsatt skape gode holdninger og atferd hos alle som jobber med varme arbeider, ser vi potensial for å redusere brannrisikoen ytterligere i årene fremover, forteller hun

Slik blir det nye godkjenningsløpet

Fra 1. januar 2026 vil førstegangskurs gjennomføres som klassisk klasseromskurs eller som e-læringskurs. Begge alternativene inkluderer en eksamen og krav om praktisk slokkeøvelse.

Fornyelseskurs må gjennomføres hvert femte år, som et digitalt kurs med avsluttende eksamen. Også dette kurset har krav om en praktisk slokkeøvelse. Fornyelseskursene vil være avgiftsfrie, men en godkjenningsavgift vil påløpe.

For å møte kravene til miljø og bærekraft vil tradisjonelle skarpe øvelser fases ut innen 1. januar 2027, og fra denne datoen vil kun digitale øvelser (VR-øvelser) bli godkjent.

Nye kvalifikasjonskrav for instruktører gjelder alle for kandidater som søker plass på instruktørkurs fra høsten 2024. Eksisterende instruktører må fornye sin godkjenning i løpet av 2024/2025, uavhengig av utløpsdatoen på nåværende sertifikat. Instruktører som ikke har fornyet sin godkjenning innen fristen vil få instruktørgodkjenningen trukket tilbake.

Nye e-læringsleverandører kan søke om godkjenning fra 1. august 2024 etter nye krav og avtaler. Eksisterende leverandører må fornye sin godkjenning innen 30. juni 2025. Fra 1. januar 2026 vil verken nye eller eksisterende e-læringsleverandører kunne levere fornyelseskurs i ordningen.

I tillegg til de strukturelle endringene vil det faglige innholdet i ordningen, inkludert læreplaner, undervisningsmateriell og eksamen, bli revidert frem mot implementeringen i 2026.

– Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i de nye kravene, slik at overgangen blir så smidig som mulig, avslutter Monica Varan i Brannvernforeningen.

Les mer om detaljene for endringene i ordningen på Brannvernforeningens nettsider.