Prosjektdirektør i Jernbaneverket, Stine Undrum og administrerende direktør i Caverion Norge AS, Knut Gaaserud, signerte kontrakten.

Prosjektet Farriseidet-Porsgrunn vil ikke bare gi redusert reisetid, men utbedringene vil føre til færre forsinkelser, bedre kapasitet og økt stabilitet for de reisende.

Krever høy kompetanse
Gaaserud sier det vil bli et utfordrende prosjekt som Caverion ser frem til å løse.

- Dette er et kompleks prosjekt som krever høy kompetanse på mange forskjellige fagområder. Vi har god erfaring fra lignende installasjoner tidligere. F.eks. vil høyspentdelen levers av våre medarbeidere i Bergen som har drevet med dette siden 80-tallet, sier Caverions adm. direktør.

Gigantkontrakten er en av de største noensinne for Caverion Norge, som har røtter helt tilbake fra 1873 med Frognerkilens Fabrikk Norsk Elektriske Aktielag. Med ca. 3.000 ansatte inkludert 400 lærlinger, er Caverion Norges ledende tekniske entreprenør.

Arbeidene inkluderer bl.a. belysing, installasjon av nødbelysning, brannventilasjon, anlegg for styring kontroll og overvåking, samt andre installasjoner i de syv tunnelene på strekningen. Det leveres 22 kV høyspentanlegg for hele strekningen, og tekniske installasjoner i 21 tekniske hus, med 24 kV koblingsanlegg.

Stor og kompleks jobb
Delprosjektleder UFP12 Elkraft, Georg Kalland, ser frem til å ta fatt på installasjonsarbeidene i elkraft-entreprisen.

-Dette er en stor og kompleks entreprise, faktisk den største av de jernbanetekniske entreprisene. Vi skal inn i hver eneste krink og krok over hele anlegget, for å installere nødvendig utsyr som trenger strøm.

Kalland sier at dette skal bli en morsom utfordring, hvor vi skal ha et godt samarbeid mellom byggeledertemaet til Jernbaneverket og Caverion sin prosjektorganisasjon.

-Sammen skal vi bli et felles team som med et godt samarbeid skal løse oppgaven i UFP12,sier Kaland.

Prosjektet Farriseidet – Porsgrunn omfatter bygging av 22,5 km dobbeltspor dimensjonert for hastigheter opp mot 250 km/t. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse høsten 2018, og de jernbanetekniske arbeidene skal etter planen starte ved årsskiftet.