Byggingen av ny idrettshall til Vassmyra ungdomsskole i Lindesnes kommune startet i juli 2019, og nå står bygget ferdig med et brutto areal på 3356 kvadratmeter. Egeland Rør AS har vært både prosjekterende på VVS, og utførende på den tekniske installasjonen.

Rambøll gjennomførte forprosjektet og det ble beskrevet at anlegget skulle benytte solenergi for forvarming av tappevann.

Solvarmeanlegget består av 24 CH250 solfangere koblet i tre grupper av åtte paneler. Anlegget er et såkalt «drain-back» system – hvilket innebærer at anlegget tømmes for væske (40% glykol) dersom forholdene ikke ligger til rette for å produsere energi. I teknisk rom består solfangeranlegget av en ferdig solstasjon enhet for «drain-back» systemer fra DeDietrich, samt 3 stk. Oso 1000 liter bereder koblet i 2 ulike grupper.

Anlegget har sin hovedenergikilde via en luft til vann varmepumpe som støttes av en TermoMax 150 kW elektrokjele, levert av SGP Armatec sammen med flere Reflex produkter. Egeland rør valgt å installere en Reflex Servitec vakuumutskiller og Reflex N400 ekspansjonskar for å sikre en så problemfri drift som overhodet mulig. Vakuumutskilleren er også tilkoblet automatisk vannpåfylling av anlegget.

Prosjektleder hos Egeland Rør – Steffen Bomann er også veldig godt fornøyd med prosjektet og er stolt over å vise frem et svært flott teknisk anlegg.