- Vi ser frem til et godt RIF-samarbeid. ECT har hele tiden vært opptatt av å jobbe strategisk mot sine overordnede mål, og har formet bedriften steg for steg. ECT AS fremstår i dag som en av bransjens ledende rådgivere, og medlemskap i RIF er derfor en naturlig del av utviklingen, sier Jan Henning Quist, daglig leder i ECT.

ECT AS leverer rådgivende ingeniørtjenester innenfor kjerneområdene bygg og anlegg, industri, lysdesign og samferdselssektoren i Norge. Firmaets kompetanse dekker elektrotekniske anlegg som jordingsanlegg, høyspent fordelingsanlegg, lavspent fordelingsanlegg, belysning, varme, tele- og automatiseringsanlegg, sikringsanlegg, kontaktledningsanlegg, telekommunikasjonsanlegg, styrings-, regulerings– og overvåkningsanlegg, samt prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse.

- Vi gleder oss over å få ECT som medlem. ECT kjennetegnes av faglig sterke, motiverte og løsningsorienterte medarbeidere, kostnadseffektivitet og godt samarbeid med samarbeidspartnere og oppdragsgivere, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i RIF.

Om ECT:
ECT AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen elektroteknikk med kontor i Drammen, Lysaker, Hønefoss. I september åpner ECT kontor i Trondheim. Firmaets oppdragsgivere omfatter offentlige og private byggherrer innenfor bygg, anlegg, industri, telekommunikasjon og samferdsel.
ECT AS ble etablert i 1988 og har i dag over 80 dyktige medarbeidere.

Kilde: rif.no