- Det er usikkert når tallene er klare, men vi venter ikke en slik tilbakegang. Generelt var det norske varmepumpesalget ganske bra i fjor. Noen segmenter har økt og andre deler av markedet har gått noe tilbake, opplyser daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Bård Baardsen til www.vvsforum.no.

Bergvarmepumper
Det er spesielt bergvarmepumper som har tilbakegang i vårt naboland. I fjerde kvartal sank salget med 28 prosent og på årsbasis er fallet på 22 prosent.
Ser vi på alle typer varmepumper, så sank altså totalmarkedet med 23 prosent. I fjerde kvartal var salgsnedgangen på 25 prosent. Nedgangen for de andre typene varmepumper er ganske lik.

Stor markedsandel
Det er åpenbart at det svenske varmepumpemarkedet lider av lavkonjunktur. Det bygges lite nye hus i Sverige og så virker det som om markedet er noe mettet. Mange har de siste årene installert varmepumper.

- Vi rår egentlig ikke over situasjonen, for årsaken er konjunkturbetinget. Likevel må vi ikke glemme at varmepumper fortsatt har en stor markedsandel både ved nybygg og ved renovering, sier administrerende direktør i Svenska Varmepumpeforeningen, Martin Forsen i en kommentar.Det selges varmepumper i Sverige for 5,3 milliarder kroner.