- Det er med glede vi presenterer Daniel Skancke Wold (K. Lund), Nicolai Kolstø (Andersen & Aksnes), Sondre Helland (Chr. M. Vestrheim), Markus Grefslie (Askim & Mysen Rør) og Håkon Meyer Aressønn Lundeng (Caverion) som ikke bare skal avlegge svenneprøven sin på standplass foran publikum, men også konkurrere om det beste resultatet og NM-tittelen, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Han er prosjektansvarlig for Rørentreprenørenes deltakelse på Bygg Reis Deg, der vi har deltatt i en årrekke, og sågar ble kåret til Beste Stand i 2013 samt fikk æresprisen Hederlig Omtale i 2011. I år har vi store planer for standen, der vi vil synliggjøre NM-kandidatene enda mer enn tidligere og involvere publikum og bransje i mye større skala enn vi tidligere har gjort, sier han.

Kjernen i rørleggerutdanningen
- Rørentreprenørene Norge er navet i rørleggerutdanningen, med kontinuerlig utarbeidelse og oppdateringer av læreplaner og faglig innhold. Rørentreprenørenes Opplæringskontorer er kjernen for utdanningen til 90% av Norges rørleggerlærlinger, sier Are og legger til:
- Vi er på byggenæringens største møteplass for å fortelle om viktigheten av en faglig sterk rørleggerutdanning, og veien dit. I tillegg til å nå bredt ut til potensielle lærlinger, er Bygg Reis Deg en arena der vi treffer mange i foreldregenerasjonen for å gi dem et inntrykk av hva et yrkesvalg som rørlegger kan gi deres barn.

Kilde: RørNorge