Pipelife har oppdaget feil på enkelte Smartlinerør med muffer produsert i perioden mai til september 2020. Man ber alle som har kjøpt disse rørene i perioden mai til september 2020 om å umiddelbart stanse salg og bruk av rørene. Pipelife har oppdaget feil på enkelte Smartlinerør med muffer produsert i perioden mai 2020 til september 2020. Dette gjelder følgende produkter:
  • 2206973 Smartline rør 110mm x 1m m/muffe
  • 2206998 Smartline rør 110mm x 3m m/muffe
  • 2206999 Smartline rør 110mm x 6m m/muffe
Man ber nå alle kunder som har kjøpt disse rørene i perioden mai til september 2020 om å umiddelbart stanse salg og bruk av rørene. For å hindre at rørene sirkuleres videre i markedet, ber vi samtidig om at rør av denne type produsert mellom 01.05 og 25.09.2020 returneres til Pipelife. Produksjonsdato står preget på røret. Bildet under viser hvordan et rør med feil i pakningen på muffe kan se ut.
Produksjonsdato står preget på røret. Bildet til høyre viser et rør produsert 09. juni 2020.
Feilen har oppstått når man har påsatt dobbeltmuffer på 110mm Smartlinerør. Ved enkelte av rørene har det i denne prosessen oppstått skader på pakningen i dobbeltmuffen. Feilen kan forårsake lekkasje ved bruk av røret. Ifølge Pipelife er det altså ingen feil eller skade på selve Smartline-rørene, eller ved Smartline dobbeltmuffene. Feilen har oppstått når disse to har blitt montert sammen. Feilen finnes kun på 110mm Smartlinerør med påmonterte muffer. Pipelife jobber med å kartlegge hvor stor andel av 110mm Smartline-rørene produsert fra mai til september 2020 som er påvirket av feilen. Vi har så langt ingen indikasjon på at rør produsert før mai 2020 er omfattet. Vi gjennomfører også tester ved vårt laboratorium i Surnadal for å få mer informasjon feilen. Pipelife har stanset utsendelse av disse produktene fra vårt lager i Surnadal. For å unngå at rør med feil blir montert er det viktig at videresalg fra grossister og kjeder stanser, og at rørleggere som har kjøpt rørene ikke tar disse i bruk. Pipelife vil i løpet av den nærmeste tiden komme tilbake med mer informasjon om retur og de økonomiske sidene ved denne saken. Pipelife beklager på det sterkeste at denne feilen har oppstått, og har nå fullt trykk på å håndtere utfordringene kunder og samarbeidspartnere har fått. For mer informasjon, se Pipelife.no