Studiekameratene ble nylig ferdig utdannet fagskoleingeniører ved Høgskolen Innlandet avdeling Gjøvik, og har siden starten av mars jobbet iherdig med testing av innvendige spillvannsledninger. Den drøyt 70 sider lange rapporten ble levert i midten av mai.

De har fått god hjelp fra rørleggerfirmaer, grossister og leverandører. Nå reiser Robin hjem til Trondheim og prosjektlederjobb i Flow-gruppen mens Pål flytter til Romsdal for prosjektleder-jobb i Hustad VVS.

Plastrør best på pris

I rapporten har duoen fremhevet forskjellen mellom de ulike lyddempende avløpssystemene som blir brukt i dag, og sammenlignet avløpssystemene på pris, tidsbruk ved montasje, lyd/støyforurensning, brannegenskaper og bærekraft.

- Det har gått over all forventing. På forhånd hadde vi trodd at støpejern skulle være det aller beste alternativet på lyd og pris, men det var ikke det som kom fram i våre tester. Det har vært veldig interessant å dykke ned i dette. Jeg vil takke alle i bransjen som har stilt opp for oss, det har bare vært god stemning, sier Robin Solem til VVSforum.

Fagskoleingeniørene handlet inn deler til et rørstrekk som er realistisk ved større prosjekter, og innhentet pris på rørstrekket med rør og deler direkte fra grossist. Av Pipelife (Stella) Wavin (Sitech+ og AS+), Geberit (Silent Pro) og Kruge etc (MA) kom Wavin AS+ klart best ut på pris. 


«Et av de store forskjellene på rør av støpejern og plast er at plastrørene trenger en brannmanskjett i branncelleovergangene. Vi fikk pris fra den samme grossisten på denne brannmanskjetten som kunne brukes til 110mm rør. Vi ble oppmerksomme på at denne kostet 344 kroner pr. Vi så for oss at dette strekket skulle ligge i øst og vestfløyen i et bygg, og legges identisk i 5 etasjer.  Dette gjorde at vi fikk en kostnad på 24 080 kroner i branngjennomføringer på plastløsningene», skriver studentene i rapporten. 

Velger plastikkrør ved montasje

For å gjennomføre lystesten isolerte de et lite lydrom i 1. etasje. I 2. etasje var det montert en duofix sisternen, og satte opp lydmåleren på merket området som sto på et fast punkt hver gang (40cm fra bendene). Alle rørene var klamret etter anvisning fra produsent, og fikk akkurat samme nedskyllingen fra sisternen.

De tok snitt av 3 nedskyllinger målt i lyd, høyeste lyd målt og måling av en fast vannmengde (0,3 l/s) konstant over 20 sekunder. Lydmålingene ble utført sammen konsulent fra Norsonic og resultatene er godkjent som korrekt via konsulent.

Alle resultater i dB.

test av avløpsrør bilder.png

 
 
Tabell plastrør.jpg
Laeq = Gjennomsnitt lyd av målingen (20sekunder).
LAFmax = Høyeste målte lyd i målingen (20sekunder).

«Wavin AS+ og MA-systemet kom best ut på lyd, mens AS+ kommer best ut på alle lydmålingene bortsett fra makslyden målt. Gjennomsnittlig lyd over nedskyllingene og den faste vannmengden, holder faktisk AS+ et lavere støynivå enn MA-systemet. Vi ser at silent pro kommer like bak, etterfulgt av Sitech+ og Stilla.  Vi ønsker også å understreke at alle disse systemene er fullverdige støydempende avløpssystemer ved dens montasjehenvisning», skriver de i rapporten.

- Vi oppdaget at støpejern, som var mest brukt av de vi snakket med, ikke var den soleklare vinneren på noen av områdene vi så nærmere på. Prismessig var det dyrest. Det har lengst montasjetid, det er tyngst å jobbe med, skaper mer støv og støy ved kapping - men er helt i toppen på lyd. Det kan se ut til at menge aktører i bransjen er ikke var klar over dette, er konservative, eller velger system på bakgrunn av gammel vane, forteller de.

- Personlig kommer vi til å gå for plastikkrør fordi det har så mange fordeler: Det er rimeligere enn støpejernsrør, har kortere montasjetid og en tredjedel av vekten. Wavin AS+ er et meget bra produkt. I tillegg til å ha svært god informasjon i sine produktblader, slipper håndverker å måle opp rørene med tomstokk, siden rørene er målt opp centimeter for centimeter. Vi synes lyddempende avløpssystemer er spennende og vi ønsker å utforske mer om dette temaet senere, sier Robin Solem og Pål Bergsvik.