I 2020 ble det besluttet at de administrative funksjonene i konsernet skulle samordnes, og selskapet Dahl Optimera Norge ble etablert som en enhet for felles ledelse og supportfunksjoner under ledelse av Asbjørn Vennebo.

– Dette gir også kraft til å gjennomføre større felles investeringer, inkludert en ytterligere digitalisering, samt oppgradering av kundesystemer og konsepter, sier konsernsjef Asbjørn Vennebo i en pressemelding.

Konsernet fullfører i disse dager endelig konsernstruktur, ved at toppselskapet også blir juridisk eier av alle forretningsenhetene. Dahl Optimera Norge AS skifter navn til Saint-Gobain Distribution Norway AS. Dette selskapet omfatter konsernledelse og alle fellesfunksjonene innenfor økonomi, kreditt, HR, lønn, IT og Forretningsutvikling.