VVSforum skrev nylig om at Ahlsell har besluttet å fase ut fellesnumre i løpet av året, som den første av grossistene. Det gleder VVPs daglige leder Bjarne Haugland, som kan fortelle at de har hatt dette på agendaen i flere år da vi ber om en kommentar. – Og vi har vært veldig klare på at praksisen med fellesnumre ikke er lovlig! Les også: Ahlsell går i bresjen for utfasing av fellesnumre Han utdyper: - Det er ikke lovlig fordi det handler om å bruke feil dokumentasjon. Om du ikke vet hva som er levert, kan du heller ikke dokumentere - og dokumentere det må du. Vi har mange eksempler på at at det er blitt levert produkter med feil dokumentasjon, som kan få store og alvorlige konsekvenser. Og det er ikke greit at man ved bestilling ikke kan spesifisere det produktet man ønsker levert. Derfor må produkter ha unike identifikatorer for å sikre at rett produkt blir levert og at riktig dokumentasjon følger produktet. - Ethvert produkt er unikt selv om det er produsert 100 prosent etter den samme standarden, fordi vareveiene er ulike, man henter råvarer fra ulike steder osv. Det kan lett oppstå ulike feil, ikke minst nå som produktene skal miljøberegnes. Et kumlokk fra Furnes eller Ulefoss eller fra Polen eller Kina skal vektes ulikt. Derfor må all dokumentasjon hektes på det reelle leverte produktet. VVP og Haugland satte dette spesielt på agendaen under et møte i standardiseringsutvalget VA-VVS i sommer, og fikk aksept for sitt innspill om å vedta at det nå skal bli slutt på fellesnummer så raskt som mulig. Det var etter det samme møtet at Ahlsell besluttet å sette inn ressurser for å avvikle sine 2800 fellesnumre i databasen innen årets utløp. - Vi heier derfor på Ahlsell og alle andre som følger opp tilsvarende, sier han. Han innrømmer samtidig at han er litt stresset i forhold til tidsfaktoren, og at de derfor engasjerer seg mye for å pushe aktørene til å ta grep. Har vært motkrefter -. Har det vært kommersielle krefter som har jobbet i mot, som har bremset prosessen? - Ja, det er ingen tvil om at det tidligere har vært motkrefter, drevet av kommersielle interesser. Om ikke, hadde dette vært endret for lenge siden. Han hadde et innlegg om dette på Norsk Vanns årskonferanse allerede i 2020, og sier han merket at det var mange som burde vært lenger framme i skoa og opptatt av temaet for å kunne få fart på prosessen. - Derfor er jeg glad for at det nå virkelig begynner å røre seg, selv om flere signaliserer at de skal gjøre utredninger, men at dette ikke kan skje over natta. Vi henstiller derfor alle som eventuelt må gjøre noe, om å sette inn de ressurser som er nødvendig og ikke forvente at de får lang tid. Den tiden har man hatt! Utfordrer NOBB og SINTEF Det er gjort undersøkelser hos grossistene, som bekrefter at omfanget av fellesnumre er av et slikt omfang at det utgjør et alvorlig problem som må ryddes opp i, og at det må gjøres raskt. - Vi har også utfordret NOBB, som står for formidling av informasjon rundt disse produktene. De burde, som ansvarlige i prosessene ikke akseptere denne form for blanding av produkter. Og det samme må SINTEF, som lever av å dokumentere produktene. De bør også stå opp for produsentene og bidra til at det er riktig dokumentasjon som følger produktene. Det er så dyrt i dag å levere kvalitetsprodukter dokumentert. Om alt annet blir tilfeldig, mister man motivasjon for å gå gjennom disse kostbare prosessene, påpeker han.