Rørbedrifter er en viktig del av klimaløsninger, og 23. november utdeles den nyetablerte Byggenæringens klimapris på 250.000 kroner. Nå søkes det kandidater fra bygg- og anleggsnæringen.

– Mange rørentreprenører har tatt store skritt i en grønn retning. Vi oppfordrer dem til å melde seg som kandidat. Det er en måte å vise frem bedriften, praktiske verktøy, løsninger og produkter som reduserer bygg- og anleggsnæringens klimaavtrykk, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland. For første gang arrangeres Byggenæringens klimadag 23. november. Det er i den forbindelse klimaprisen deles ut. Rørentreprenørene Norge er medarrangør til konferansen som EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) har tatt initiativet til og er hovedarrangør av. Første utdeling blir i Oslo Rådhus 23. november. Styreleder i EBAO, Asle Randen, håper prisen både bidrar til innovasjon og til at allerede gode løsninger og verktøy kan presenteres og tas i bred bruk. Klimanytte i sentrum Søknad kan sendes til EBAO frem til 22. september. Da vil en jury under ledelse av spesialrådgiver ved SINTEF, Hanne Rønneberg, vurdere kandidatene og kalle inn de mest aktuelle til intervju. Løsningens klimanytte står sentralt for juryen. Innovasjonsgrad og mulighet for deling er også stikkord i vurderingen. – Jeg håper alle som har utviklet en ny metode, produkt eller gjør oppgaver på en ny måte sender en søknad. Det å skrive en søknad og vise frem gode grep for et bedre miljø har verdi i seg selv. Det skaper stolthet og bevissthet, og det er inspirasjon i gode eksempler. Alle i bedriftene kan søke, håndverkere, utviklere, lærlinger eller andre, sier Røiseland. Næringen vår en viktig del av klimaløsninger – Vi ser for oss tre til fem nominerte, hvor vinneren blir offentliggjort under festmiddag i bankettsalen på Oslo Rådhus. Festmiddagen vil finne sted i etterkant av Byggenæringens Klimakonferanse, sier direktør Ole Henrik Ystehede i EBAO. Programmet til konferansen er fortsatt under arbeid. I tillegg til EBAO er RørNorge, Norsk Eiendom, Treindustrien, Byggevareindustrien, BNL, EBA, Oslobygg, Oslo kommune og Viken Fylkeskommune medarrangører. Grønn Byggallianse og Byggenæringens Mediesenter står for faglig og teknisk tilrettelegging. – Dette skal bli en konferanse for praktikerne i byggenæringens verdikjede. Vi skal dele både kunnskap, nye løsninger og "best practice". Nominerte kandidater til prisen vil også helt naturlig bli presentert her. Vi gleder oss til å vise at næringen vår er en viktig del av klimaløsninger, forteller Asle Randen. I juryen:
  • Ingrid Dahl Hovland (vegdirektør)
  • Heidi Sørensen (klimadirektør, Oslo kommune)
  • Halvard Ingebrigtsen (finansråd i Viken)
  • Amund Bruland (professor, NTNU)
  • Jon Erik Lunøe (administrerende direktør, Bane NOR Eiendom)
  • Arve Brekkhus (sjefredaktør, Byggeindustrien/Bygg.no)
  • Ole Henrik Ystehede (direktør, EBAO)