Anders Sandmæl er daglig leder i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell, men er også en av landets mest erfarne i forhold til sprinkler. Nå vil han løfte sprinkelfaget, og spesielt mot rørleggerbedrifter som målgruppe. - Jeg har gjort alle feil som kan gjøres, men har lært av det, sier han til VVSforum. Det er denne kunnskapen og kompetansen som nå skal brukes til å løfte sprinkler som fag i Norge. Sandmæl har arbeidet med sprinkler i over 30 år, som innebærer ansvar for prosjektering og montasje av sprinkler i bygg med et samlet areal på over 1 million m2. I hovedsak Norge, men også store sentrallagre for en møbelkjede i Sverige. Det inkludere også vanntåke, skumanlegg, sprinkler med skuminnblanding og inergen slukkegass. I tillegg har han bygget opp en virksomhet som prefabrikkerte sprinkleranlegg. Det er viktig å være klar over den store forskjellen mellom Norge på den ene siden og Sverige og Danmark på den andre siden. I Sverige og Danmark er det et tydelig skille mellom prosjekterende og utførende, men også et skille mellom rørleggere og firmaer som monterer sprinkleranlegg. - Derfor er dette et bidrag for å bidra til en riktig og nødvendig utvikling i markedet, fastslår Sandmæl. - Så du mener det er nødvendig at det tas grep? - Hadde dette kun vært min oppfatning, hadde det ikke vært noen grunn til å bruke tid og energi på dette for oss eller noen andre. Hvorfor det er behov for dette, mener han enkelt kan oppsummeres i disse punktene:
  • Spør du forskjellige personer om sprinkler, får du forskjellige svar
  • Konsulentene har forskjellig oppfatning av hva som er tilstrekkelig prosjektering og når den skal foreligge
  • Nye sprinkleranlegg har feil og mangler
  • Det kommer forskjellige rapporter når forskjellige kontrollører har kontrollert det samme sprinkleranlegget
- Hva er årsakene til at situasjonen er blitt slik, mener du? - Det er ikke så relevant å forklare hvorfor det er slik. Fokus er hva vi setter i gang, hvorfor og hva det skal føre til! Opplæring av rørleggere I slutten av oktober starter første kurs, og så langt er det påmeldt 7 firmaer som samlet har 242 ansatte og omsetter for 475 millioner eks. mva. Med andre ord har markedet tatt det i mot med åpne armer! - Ja, det sier noe om responsen vi har fått kun med litt informasjon, sier han. - Hva slags kurs er dette, og hva er spesielt med det? - Det sentrale og grunnen til den responsen vi har fått, er følgende:
  • Bedriftene må delta med både en prosjektleder og en rørlegger. Det er fordi bedriftene skal få kunnskap og forståelse om hva som skal ivaretas i forbindelse med en sprinkler.
  • Det er 6 kursdager med ca. 3 ukers mellomrom. Det er nødvendig for å få det til å passe inn i en hektisk hverdag. Enda viktigere for deltagerne skal lære og praktisere det de lærer, det skjer over tid og i hverdagen.
  • Det blir en prøve ved avslutning av kurset.
  • Det vil også bli gjennomført en kontroll av sprinkler i et prosjekt som deltagerne er med i. Da vil det bli kontrollert at det de har lært blir praktisert, at de har og bruker et styringssystem samt at det gir mulighet til å tilføre ytterlige kunnskap. Rørleggere lærer best når de jobber, ikke på skolebenken. Disse prosjektene vil resultere i en FG rapport som gir totalentreprenører og en byggherre en ny erfaring. Hva er det mulig å kreve og forvente i forbindelse med byggeprosjekter. Rørleggerbedriften får på sin side et prosjekt hvor det ikke blir merarbeid når FG kontrollen utføres i ettertid.
  • Under kurset vil deltagerne få kunnskap om hva de skal kreve og forvente fra sine konsulenter. Rørleggere tar i dag til takke med det de får av konsulentene og når de får det. I fremtiden vil VVS konsulentene oppleve en forskjell, ettersom rørleggerne forstår hva de har krav på.
Høyere konfliktnivå? - Det kan virke som at du legger opp til et høyere konfliktnivå mellom rørleggere og VVS-konsulenter? - De som kjenner til det vi holder på med, er at vi ønsker å gjøre hverandre gode - men også en kontinuerlig forbedring. Jeg har kontaktet alle de store VVS-konsulentene i Norge, informert om hva som skjer og invitert de til å bli med på å etablere en standard i forhold til sprinklerprosjektering. Vi har fått med ledende fagpersoner hos 6 av selskapene. De siste 2 var enig i at det var behov for dette, men takket nei til å delta. Dette arbeidet er i gang og vil være ferdig i slutten av november. - Hva tror du andre mener om dette arbeidet som nå er satt i gang? - Sprinkleranlegg er viktig for veldig mange, både i forhold til riktig funksjon og dokumentasjon. Men også for de som må forholde seg til feil, mangler, reklamasjoner samt eier, driftspersonell og leietager i byggets levetid. Det vi og de andre setter i gang, er ikke godt nok om ikke også alle disse ser forbedringen og nytteverdien. Derfor har vi invitert mange forskjellige aktører og personer til å bli med i en referansegruppe. Denne referansegruppen består av personer fra eier, drift/forvaltning, leietager, brannvesen, totalentreprenører, brannrådgiver, byggesak/tilsyn og forsikring. Med andre ord alle som har et forhold til sprinkleranlegget i byggeprosjektet eller bygget i drift. - Vi har lagt listen høyt – som en i referansegruppen sa til meg. Det er utenfor komfortsonen at det skjer en utvikling. Så vi utfordrer, og tiden vil vise om det går så raskt som vi ønsker eller det tar litt lenger tid, avslutter Anders Sandmæl.