Norsk Byggtjeneste AS styrker sin kapasitet og kompetanse ytterligere og har rekruttert to nye medarbeidere. Behovene for og kravene til kvalitetssikrede og strukturerte produktdata øker stadig fra eksisterende og nye brukere av selskapets databaser og tilknyttede tjenester. - Vi ønsker å styrke kapasiteten på NOBB, sier Adm.dir. i Norsk Byggtjeneste AS, Øyvind Skarholt. Å dekke våre kunders behov for kvalitetssikret og strukturert produktinformasjon er høyt på dagsorden. Med de ressursene vi nå får inn vil vi bli enda bedre i stand til å møte dette. Skarholt peker på at Byggtjeneste sammen med bransjene har igangsatt et stort arbeid med å samordne databasene for å gjøre det enklere for produsenter, grossister, handel og utførende å samhandle digitalt. – Da må vi ha de beste og rette folka til å jobbe konkret med disse for å realisere effekter, konstaterer han. Saken fortsetter under bildet: Bilde: Marius Bowitz (t.v) er ansatt i VAVVS-avdelingen i Byggtjeneste, her sammen med Terje Røising som er avdelingsleder.[/caption] De nye medarbeiderne er: • Martin Bondkall (44) tiltrer stillingen som «Leder informasjon og kvalitet». Martin kommer fra stillingen som Information Management Officer i Malorama AS. Han har lang erfaring innen varehandel, og fra konsern med grossist- og kjedevirksomhet, som henvender seg til handel, håndverker og konsument. Stillingen innebærer å bidra til å sikre at innhold, struktur og kvalitet på produktdataene i databasene er i henhold til kundenes behov og utvikling. • Marius Bowitz (31) tiltrer stillingen som «Fagansvarlig VAVVS databasen». Marius kommer fra Geberit hvor han har vært ansvarlig for masterdata og teknisk salg. Han er utdannet som rørlegger og vil tilføre god teknisk forståelse og kjennskap til VAVVS-bransjene samt at han har god og operativ erfaring innen ERP- og CRM-systemer. Marius skal i samarbeid med bransjens aktører sikre kvalitet og relevans i innhold og database, samt opplæring i bruk av databasen. Han vil også være sentral i arbeidet med standardisering i henhold til bransjens krav og behov. For kommentarer og nærmere informasjon, kontakt: • Administrerende direktør i Byggtjeneste, Øyvind Skarholt: osk@byggtjeneste.no, 9821 9541 Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden. De har nærmere 30 ansatte, en omsetning på vel 70 mill. kroner og eies av handel og industri i byggenæringen. For mer informasjon se www.byggtjeneste.no