Stortinget har nå bestemt seg for å øke HFK-avgiftene med 30 % neste år. Avgift for noen av de vanligste HFK-mediene blir i 2022 som følger:
  Kuldemedium    Avgift (kr/kg)
  R32      517
  R134a    1096
  R407C    1359
  R410A    1599
  Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i forbindelse med service og vedlikehold i anlegg med 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. Det gjelder blant annet R404A og R507A, som i 2022 har følgende satser:
   Kuldemedium   Refusjonssats (kr/kg)
   R404A    3004
   R507A    3053
Innholdet i en flaske må være minimum 2 kg for å få refusjon, og behandlingsgebyr til Stiftelsen Returgass er kr 300/kg (ekskl mva). Du finner gjeldende avgiftsnivå for ulike HFK-medier ved hjelp av en kalkulator på nettsidene til stiftelsen Returgass. Kilde: NOVAP