«Rørlegger på hjul» er et konsept du kan notere deg først som sist. Konseptet er helt uten kostnader og med gode medlemsfordeler. Er det mulig? Absolutt! bekrefter VVS Ekspertens daglige leder Kai Johnsen.

Det er nemlig VVS Eksperten som står bak nyvinningen som så dagens lys 1. mars, og som allerede første dagen kunne skilte med to medlemmer. Johnsen svarer slik da vi ber om å få en forklaring.

Dette blir logoen til rørlegger på hjul[/caption]

- VVS Eksperten har per i dag 426 medlemsbedrifter, og vi har av den grunn høy tetthet i noen regioner og flere byer. I stedet for å avvise nye bedrifter som vil inn i kjeden, tilbyr vi dem en plass i Rørlegger på hjul – som er et godt alternativ. Da vil de få tilgang til gode betingelser hos våre grossister, leverandører og tredjepartsleverandører. Vi kan tilby de markedsføring og synlighet gjennom en felles hjemmeside, Facebook og Instagram. Vår visjon er at de rett og slett skal få en enklere og mer lønnsom hverdag!

Ingen ansatte
- Helt uten kostnader? Hvordan er det mulig?
- Det er mulig fordi det ikke blir noen ansatte eller andre kostnader knyttet til kjededriften. Det ligger hos VVS Eksperten. Men ved at vi blir flere totalt får vi mer markedskraft og kan forhandle oss fram til enda bedre betingelser. Sammen bygger vi volum, som gir en vinn-vinn situasjon for alle.

- Hvem kan bli medlem i den nye kjeden?
- Det optimale er små bedrifter. De tror jeg vil ha stor nytte av å bli en del av Rørlegger på hjul.

To adskilte konsepter
Selv om det er VVS Eksperten som i realiteten vil drifte Rørlegger på hjul, understreker han at det er to ulike konsepter og profiler.

- De vil få flere av de samme fordelene som medlemmene i VVS Eksperten, men ikke alle. Det vil imidlertid være mulig på sikt å flytte medlemmer fra Rørlegger på hjul til VVS Eksperten dersom de etablerer egen butikkprofilering og passer inn i geografien.

- Jeg er sikker på at potensialet for en slik parallellkjede med gratis medlemskap er stort, så vi både tror og håper på en rask vekst framover!