– VVS- og rørleggerbransjen har lenge hatt et stempel som en mannsdominert arbeidsplass, og det er noe vi jobber for å endre på. Vi mangler alltid rørleggere og det er ingenting som tilsier at jenter ikke kan bli dette. I tillegg er det mange andre jobber i bransjen å velge på, sier Kari Øgle Kjensberg, administrerende direktør i Comfort-Kjeden og Bademiljø (VVS Norge RMB). Som kvinnelig toppleder i en ellers mannsdominert bransje, er det viktig for Kjensberg å vise at rørleggerfaget og VVS-bransjen rommer utrolig mange gode og varierte muligheter for både kvinner og menn. Hun er opptatt av at jenter heies frem, men påpeker at det er kompetansen som er det viktigste. – VVS-bransjen består av så mange forskjellige yrker og retninger, og det er det ikke alle som er klare over. Fra rørlegger og prosjektleder, til designer, butikkmedarbeider og ingeniør – det er utrolig mange valgmuligheter i denne bransjen. Statsminister Solberg oppfordrer jenter til å velge yrkesfag Undersøkelser viser at Norge i tiden frem mot 2035 vil mangle 70 000 fagarbeidere. I 2020 søkte 205 809 ungdommer videregående utdanning. Av disse søkte 92 849 yrkesfag, som var 684 flere enn i 2019. Det var mindre enn én prosent økning. Ifølge SSB er andelen kvinner i tradisjonelt mannsdominerte utdanninger svakt stigende, men fortsatt veldig lav. I rørbransjen utgjør kvinner to prosent av alle rørleggere og ni prosent av det totale antallet ansatte i bransjen. – I motsetning til hva mange tror, har Norge et svært kjønnsdelt og tradisjonsstyrt arbeidsmarked. Guttene velger som fedrene gjorde før dem, mens jentene vegrer seg for å bryte sine kjønnsrollemønstre. Det er noe alle taper på. Bedriftene går glipp av talent, utviklingen i samfunnet stopper opp og arbeidsmiljøet blir fort dårligere, forklarer Even Bolstad, daglig leder i HR Norge. – Men det kanskje aller viktigste og tristeste er at jentene taper. Ikke bare går de glipp av spennende jobbmuligheter, fordi de ikke reflekterer over muligheten av å velge utradisjonelt. I tillegg taper de penger. For mange av de jobbene de gir avkall på, for eksempel som rørlegger, er langt bedre betalt enn de jobbene de tradisjonelt utdanner seg mot. Også statsminister Erna Solberg har vært ute i media og oppfordret flere jenter til å velge yrkesfag. I 2020 ville 12 058 søkere gå på Vg1 bygg og anlegg. Av dette antallet var det 135 flere jenter enn året før. VG2 Rør hadde i 2020 en økning i jenteandelen fra 3,7 til 4,3 prosent. Kjensberg mener dette er gode nyheter, men hun påpeker at utviklingen likevel fortsatt går for sakte. – I Norge har det på mange måter blitt til at mange føler på at de må ta en mastergrad for å lykkes, men slik er det absolutt ikke. Bare du får en fot innenfor døren i VVS- og rørbransjen finnes det så mange muligheter for utvikling, karriereskifte, og å stige i gradene. Bransjen rommer mye mer enn det mange tror, sier Kjensberg.