- Det er mulig å gjøre dette til ett av de smarteste byggene, selv om det ikke er nytt. I seg selv fantastisk, sier Eric Grabner. Han forteller at alt i bygget blir tagget og logget i en database, mtp. fremtidig ombruk av byggkonstruksjoner og inventar KA 23 skal redusere det totale klimagassutslippet med minimum 50 %, sammenlignet med et referansebygg. Til sammen skal 50 % av bygget være av ombrukte eller ombrukbare materialer og komponenter, regnet etter vekt. Prosjektet benytter klimagassregnskap som verktøy for å sikre at de høye miljøambisjonene blir ivaretatt.  Effektiv energibruk og driftoptimalisering vil være et viktig bidrag for å redusere klimagassutslipp over byggets levetid. - Vi kommer til å levere det siste innen smarthus-funksjoner og smartBuildings i dette prosjektet. Energikarakter C skal oppnås ved at ventilasjonsaggregat og varme- og kjølesystem blir delvis totalrehabilitert, delvis skiftet ut for mer energieffektiv drift. Bygget skal utstyres med romregulering med sekvensstyring og behovsstyrt ventilasjon (VAV). Les hele artikkelen her