RørNorge stiller seg bak BNLs høringsinnspill til stortingsmelding 21, men forsterker viktigheten av at faglige opplæringskontorer er sentrale for å lykkes med å utdanne fremtidens rørleggere.

I RørNorges innspill til stortingsmeldingen er vi tydelige på at elever ikke bør garanteres læreplass, og at forslaget om å gi de faglig svakeste elevene kortere opplæring i skole – tre-fire år i skole, mens ordinære elever følger et løp over 4,5 år, der 2,5 år er i bedrift –skaper mange utfordringer og legger til rette for A- og B-rørleggere. – At de svakeste elevene får den korteste opplæringen henger ikke på greip. Vi trenger ikke A- og B-rørleggere, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i RørNorge. Innspillet RørNorge har utarbeidet er respons til Stortingsmeldingen om Fullføringsreform, der regjeringen foreslår å endre innholdet i videregående opplæring slik at flere fullfører og består. Regjeringen ønsker blant annet å innføre rett til læreplass eller likeverdig tilbud, for å for å sikre at elevene fullfører og får fagbrev etter endt utdanning.
Les hele RørNorges høringsinnspill her

Norskspråket den store baugen

"90 % av lærlingene til rørleggerfaget følges opp av ett av våre opplæringskontorer og flere enn 1400 lærlinger er til enhver tid i vårt opplæringssystem. Hinderet for jobb er dessverre som regel mangelfulle og svært svake kunnskaper i norsk. Erfaringen fra våre opplæringskontorer er at det også er den enkeltfaktoren som sterkest påvirker lærlingens læringsutbytte og sjansen for å bestå den avsluttende svenneprøven" står det i RørNorges høringsinnspill. De 450 rørleggerbedriftene som i dag har lærlinger er svært opptatt av at lærlingen etter endt læretid kan gå inn i produksjonen og bidra som rørlegger – men at det er krav og forventninger om gode norskkunnskaper for å kunne fungere godt i arbeidslivet. Gjennom opplæringskontorene får lærlingene en grundig, faglig opplæring med kontinuerlig faglig og praktisk oppfølging. RørNorge bidrar på flere nivå til utdanningen og har lagt grunnlag for et tett fellesskap mellom våre opplæringskontor. Les mer om opplæringskontorenes arbeid i RørNorges høringsinnspill Les BNLs høringsinnspill her

Lik utdanning for alle rørleggere

Som bransjeorganisasjon er vi opptatt av at lærlinger etter endt læretid skal ha den samme utdanningen, uavhengig av lærested. Det målet når vi med felles læringsverktøy og at eleven gjennom læretiden møter de samme kravene. Målet med fagutdanning er å utdanne til yrke. Utdanning innen rørleggerfaget innebærer krav til fagkunnskaper og krav til gode basiskunnskaper i norsk. De to ferdighetene er knyttet sammen. Kilde: Rørentreprenørene Norge