Når Uloba nå skal bygge nytt hovedkontor, ønsket de derfor å utvikle hele bydelsområdet i tråd med egen visjon. Slik skal Gulskogen park bli et nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu for full likestilling for funksjonshemmede i arbeids- og samfunnslivet.

- Gulskogen Park er et ambisiøst og spennende byggeprosjekt. Det stiller knallharde krav til tilgjengelighet og universell utforming. Dette vil gjøre Gulskogen kjent langt utenfor Norges grenser. Samtidig er det en rekke nyskapende grep knyttet til energisparetiltak og miljøvennlighet for hele området, sier regionsjef i COWI Geir Hagehaugen i COWI.

Uloba, Line Solgaard Arkitekter, ÅF Advansia og COWI begynner planleggingen av prosjekteringsarbeidet denne uken, og har som mål å være ferdig i begynnelsen av 2015. Anskaffelsen inngår som Byggetrinn 1 i prosjektet. Gulskogen park omfatter Ulobas nye hovedkontor i Drammen, og skal bestå av selve bygget, p.t. ca. 18 000 m2 BTA, et uteareal på ca. 800 m2, samt innredning, utstyr og IKT-anlegg for brukere og ansatte.

Fra jorde til knutepunkt
Ulobas skisserte hovedkontor er et trappefritt fire-etasjers høyteknologisk bygg med kreativ bruk av heiser og ramper. Line Solgaard Arkitekters konseptforslag gir en hentydning til å kunne bygge ut hele kvartalet bymessig med glassoverdekte gater, som gir mulighet for å skape universell utforming hele året. I knutepunktet rundt hovedkontoret vil det bygges boliger, barnehage, hotell- og konferansesenter og næringslokaler.

- Vi gleder oss til å komme i gang med prosjekteringen av Gulskogen Park. Dette er en kompleks og utfordrende oppgave. Uloba ligger helt i front i å tenke byutvikling og samfunnet rundt som en sentral del av sitt byggeprosjekt. Dette er en trend vi ser fra flere av våre andre prosjekter og som er veldig spennende, sier Hagehaugen.

Uloba kjøpte tomten på Arbojordet på Gulskogen, vest for Drammen, for 43 millioner kroner i 2010. Tomten ligger i direkte tilknytning til Gulskogen stasjon, og vil være et kollektivknutepunkt i regionen.

Kilde: cowi.no