Flere rørleggerbedrifter i Norge har de siste årene fått stor konkurranse fra aktører som kun selger produkter, til veldig lave priser. For å sikre kundene riktig service og god kvalitet, sverger mange av Comfort-Kjedens medlemmer derfor til Boligmappa. Det gir en sikkerhet som ikke alle lavpris-aktører kan garantere for.

Tore Kongshaug, eier av Comfort Molde VVS, forteller om hvordan aktører som underpriser seg er en utfordring for seriøse rørleggerbedrifter, og at det derfor er viktig å bruke Boligmappa.

– Dette er en utfordring som vi alltid vil stå overfor. Det vil alltid eksistere utenlandske og norske aktører som priser seg lavt og som gjør det vanskeligere for helhetlige rørbedrifter å ta opp konkurransen på pris, sier Kongshaug.

Han utdyper at konkurrentene ofte bare selger varer, og ikke montering eller service av produktet. Det er en medvirkende faktor til at de kan tilby lavere priser, ved at de kan kjøpe store kvantum fra fabrikk og gi forhandlerpris. Rørleggerbedrifter som tilbyr montering og oppfølging har ikke mulighet til det.

– Det blir på en måte kvantitet fremfor kvalitet. Slike aktører har også en helt annen garantiordning enn det helhetlige rørleggerbedrifter har. Det er vanskeligere å reklamere på produkter da det må tas med leverandøren og kundene må ofte demontere produktene selv for å kunne reklamere på dem. Hos oss reiser vi ut til kunden og henter produktet hvis det er noe som ikke fungerer som det skal, sier Kongshaug.

Det å kjøpe fra en lavpris-aktør er ikke nødvendigvis så billig som man tror, og mange glemmer å regne med at montering kommer i tillegg. For de som vil montere selv er det viktig å være sikker på at produktet er godkjent og i tråd med norske standarder. Hvis ikke kan det oppstå vannlekkasjer og problemer med fukt.

Jarle Amble, Teknisk fagsjef,Comfort-kjeden[/caption]

 Selger produkter som ikke er tilpasset norske forhold
– Vi ser denne problematikken hos mange av våre medlemmer. Lavpris-aktørene som selger over nett er konkurrenter samtidig som de ikke er det. De selger bare produktet, ikke kunnskapen, sier Jarle Amble, teknisk fagsjef i Comfort-Kjeden.

Amble forteller at det i noen tilfeller selges produkter hos nettaktørene, som ikke er godkjent i henhold til norske standarder og krav. Det skyldes at noen av nettforhandlerne kjøper produkter fra leverandører i Europa og andre steder, der produktene ikke nødvendigvis er testet eller godkjent for norske forhold.

– I Norge har vi høyere vanntrykk enn mange andre land i Europa, og ikke alle produktene som selges over nett er tilpasset det, dette kan forårsake store vannskader. Aktører som tilbyr både montering og service som Comfort-kjeden gjør, kjøper inn sine varer fra norske leverandørnettverk, slik at alle varer og produkter som kjøpes har de godkjenninger som kreves i Norge.

Norge har også strenge krav til hva produktene skal inneholde, og blant annet produkter med større verdier av bly enn det som tillates, vil ikke være lov å selge.

– Det som produseres for det norske markedet er godkjent etter norske krav. Produkter som produseres for utenlandske markeder er ikke nødvendigvis det. Dette får du ikke alltid beskjed om når du handler hos lavpris-nettaktører, sier Amble.

– Det er blitt en besettelse om å finne det billigste
Tore Kongshaug forteller at ansvarlige rørleggere må sørge for at det de monterer er godkjente produkter.

– Det er også en grunn til at det er viktig å bruke Boligmappa, vi informerer via Boligmappa om hvilket arbeid vi har utført og hvilke produkter vi har montert. Vi bruker Boligmappa for å heve kvaliteten ut mot kunden. Vi sender med kunden at vi legger all dokumentasjon på Boligmappa, det får du ikke nødvendigvis med aktører som underpriser seg, sier Kongshaug.

Jarle Amble bekrefter dette og understreker viktigheten av å bruke Boligmappa.

– Det er blitt en besettelse om å finne det billigste, men det er ikke alltid det lureste. Det er heller ikke så billig som man kanskje tror, da det kan være mer lønnsomt å kjøpe fra en aktør som kan følge opp produktet. Vi har også mulighet for å skaffe reservedeler i lang tid i etterkant.

Til tross for konkurranse fra lavpris-aktører går det over all forventning hos Comfort Molde om dagen. Det er stor pågang, og Kongshaug forteller at de har hendene fulle med prosjekter som Molde Campus studentboliger, boligprosjekter og serviceoppdrag.