- Vi ønsker at vårt bærekraftsarbeid skal ha retning, fokus og substans. En måte å sørge for dette på er å måle og kvantifisere,  slik vi gjør i denne rapporten. I 2022 har vi eksempelvis inngått et tettere samarbeid med våre leverandører om etiske retningslinjer, sier adm. dir. Knut Gaaserud i rapportens forord.

Rapporten bringer tall og fakta for selskapets arbeid på dette området, og det er særlig lagt vekt på å sammenstille egne utslipp (karbonfotavtrykk) med sparte utslipp gjennom kundeprosjekter (håndavtrykk).

Caverions offentlig publiserte mål innen miljø er at håndavtrykket skal være fem ganger større enn fotavtrykket i 2025, og ti ganger større i 2030. Konsernet er i rute til dette, og tallene viser at Norge, bl.a. på grunn av overgangen til el-servicebiler og utbyggingen av offentlige ladestasjoner, ligger spesielt godt an.

Last ned bærekraftsrapporten