Målet om stadig å bygge mer miljø- og energivennlig har gitt flere nye utfordringer i
hvordan man designer og konstruerer byggene. Et økende kjølebehov er en av de største utfordringene i godt isolerte og lufttette bygg, ikke bare om sommeren, men også tidvis i vinterhalvåret.

- Man ser at spesielt energi til kjøling er økende i moderne kontorbygg og utdanningsinstitusjoner, forteller Vidar Henning Hansen, prosjektutvikler i Bryn Byggklima AS til VVSforum.

For å møte dette behovet har Bryn Byggklima AS utviklet et ventilasjonskonsept de kaller Bryn Mixed Mode ventilasjon, som er en løsning hvor man i perioder med overskuddsvarme åpner fasaden med motoriserte vinduer og utnytter naturlige drivkrefter, for et godt luftskifte og effektiv kjøling av bygget både på dagtid og om natten. Dette kombineres med et tradisjonelt mekanisk anlegg som gir en grunnventilasjon med mulighet for å utnytte varmegjenvinner i deler av den kalde årstiden.

- Resultatet er en meget fleksibel løsning hvor man har mulighet for å gi kundene et godt
temperert inneklima hele året, samtidig som man reduserer energiforbruket til et minimum, sier Hansen.

Han forteller at de har levert en slik løsning ved Jotron sitt nye hovedkontor i Larvik.
Jotron som er en verdensledende produsent av kommunikasjonsutstyr, har nylig  tatt i bruk sitt nye hovedkontor i Larvik. Bygget er oppført i samarbeid med Format Eiendom AS og inneholder både kontorer, lager og produksjon.
- Med ambisiøse energi- og klimamål valgte man å tenke nytt, og løfte frem nye og innovative løsninger. Arne Førland-Larsen, leder for team bærekraft hos Link Arkitektur, har sammen med byggherre og Profoyn arkitekter designet tekniske løsninger hvor forenklinger og nyskapende miljøteknologi er satt i fokus.

Et bygg hvor hybrid ventilasjon med motoriserte fasadevinduer og forenklede
oppvarmingsløsninger var en viktig del av dette konseptet.

Saken fortsetter under bildet:

Bygget består av mange spesielle løsninger, og hvor designet innvendig med forenklinger og nyskapende miljøteknologi,har vært et stort fokus.[/caption]

- Vi er derfor svært fornøyd med at vårt konsept Bryn Mixed Mode ventilasjon ble valgt og en slik leveranse er helt i tråd med vår strategi om å levere komplette løsninger, også for hybrid ventilasjon, sier Vidar Henning Hansen.
- Etter snart seks måneders drift av anlegget ser vi store fordeler ved å ha to ulike
ventilasjonskonsepter å spille på. Dette gir oss stor fleksibilitet i forhold til å optimalisere bygget med tanke på godt inneklima og et lavt energiforbruk.

Siden dette er et prosjekt med støtte fra Enova, så er man avhengig av løpende
evaluering og måling av oppnådde resultater.
- Et effektivt SD-anlegg med tilpassede funksjoner er et svært viktig verktøy i dette
arbeidet, sier Hansen i Bryn Byggklima avslutningsvis.