NHO Byggenæringens forhandlingsdelegasjon ledes av Siri Bergh og forhandlingene startet torsdag 21. mars 2024

Følg med videre på NHO Byggenæringens nettsider for mer informasjon.

Her finner du mer informasjon om tariffoppgjøret 2024:

Tariffoppgjøret 2024 (nhobyggenaringen.no)

Lønnsoppgjøret (nho.no)