Etter vellykket utprøving ved Brødrene Dahls region Buskerud, Telemark og Vestfold, blir Uponor Klett nå tilgjengelig over hele landet. Rørlegger og salgssjef Jørn Bendiksen i Drammen har selv stått for pilotinstallasjonene av innstøpingssystemet

– Den enkle innfestingsmetoden imøtekommer rørleggeres behov for å effektivisere leggeprosesser for å kunne levere raskt og holde kostnader nede. Løsningen bygger lavt og består av bare fire komponenter med et minimum smådeler, sier Jørn Bendiksen i en pressemelding.

Løsningen er i alle detaljer utviklet for enkelhet. Twinboardplaten av plast kan legges flytende eller festes, og skjæres lett til for hjørner og utsparinger. Platen kommer i format 1200x1000x6 mm og brettes ut til 2400x1000x3 mm. Rørene leveres på kveiler av 240 eller 640 meter. Pålimt borrelås gjør innfestning av rør mot plate enkelt.

Den tredje komponenten er Uponor Multi kantbåndisolasjon med heft mot både vegg og gulvplater. Fjerde og siste komponent er velkjente, standard Uponor Vario-koblingssett for rør og fordeler. Rørdimensjonen for Uponor Klett-systemet er 14x2 mm, og kan dekke de fleste varmebehov.

– Med 14 mm som rørdimensjon vil gulvvarmesystemet bygge lite. Normalt vil ferdig sparklet gulv kunne komme helt ned i 35 mm. Fordi gulvplaten har borrelåsfeste over hele er det enkelt å variere senteravstand. Anbefalingen er 150 mm for bad og 200 mm for øvrig, sier produkt- og markedssjef Terje Andersen i Uponor. Produktsjef Jan-Olav Karlsen i Brødrene Dahl forteller at nedslagsfeltet for løsningen i bunn og grunn er alle rørleggere som utfører gulvvarme-oppdrag. Også han er utdannet rørlegger og fastslår at installasjonstid med tilhørende kostnader er god.

– Én mann kan i utgangspunktet på egenhånd legge rørene. Vi tror løsningen vil bli omfavnet både tilknyttet nybygg og rehabilitering. Twinboardplaten har et ferdig rutenett på 100x100 mm som forenkler legging av rørene. Det gjelder også på bad hvor sneglehusformasjon ofte vil være best egnet, sier Karlsen.

Avtalen mellom Brødrene Dahl og Uponor gjelder for to år med opsjon på forlengelse.