Bærekraftarbeidet i Brødrene Dahl er dypt forankret. Eieren Saint-Gobain har forpliktet hele virksomheten til å være karbonnøytrale innen 2050. Transportvirksomheten til Brødrene Dahl skal være utslippsfri innen 2030. For å lykkes med dette, innfører Brødrene Dahl fortløpende kjøretøy med ny energiteknologi.

– Vi er blant de første i vår bransje med hel-elektrisk kranbil. Innenfor Ring 1 og Ring 2 i Oslo møter vi stadig oftere krav om utslippsfri transport. Brødrene Dahl vil levere på dette. Samtidig er dette en naturlig satsing i forhold til bærekraftmålene våre som skal bidra til FNs mål om blant annet å stoppe klimaendringene innen 2030, sier transportsjef Lars Erik Granerud i Brødrene Dahl i en pressemelding.

Klimautfordringer krever løsninger. I utfordringenes natur ligger det at alle løsninger ikke er funnet ennå. Brødrene Dahl griper fatt og vurderer teknologi etterhvert som den kommer.

Fra 2016 har utfasing av kjøretøy med Euro 4 og Euro 5-motorer pågått. Målet om å få hele kjøretøyflåten over på Euro 6 Adblue ble nådd i 2020. Adblue er en liten revolusjon for dieselmotoren som reduserer skadelig utslipp betydelig. Deler av flåten kjører også på biodiesel som har fått en utfordrende, høy pris.

Brødrene Dahl har anskaffet flere elektriske varebiler. I oktober 2021 kom den helelektriske Volvo FE Electric 3-akslete kranbilen med 19 tonnmeter kran og rekkevidde på 200 kilometer. Selskapet samarbeider med operatører om sin logistikkvirksomhet, slik at det er Transportformidlingen A/L som gjør innkjøpet som er støttet av Enova og Brødrene Dahl.

Blant adressene kranbilen vil betjene er det nye regjeringskvartalet.

– Å være på Oslos veier og gater med en utslippsfri kranbil som dette er naturligvis moro og noe vi er stolte av. Erfaringsmessig starter miljøkrav fra markedet i Oslo og inspirerer andre byer. For hvert nye kjøretøy-innkjøp drøfter vi nøye miljøegenskaper i forhold til driftssted, hvor også rekkevidde er et tema. All ny drivstoffteknologi blir nøye vurdert, sier Granerud.