Mandag signerte Helse Møre og Romsdal to kontrakter med Bravida på brannslukkingsanlegg og medisinske gasser og trykkluft til det nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Kontraktene har en samlet kontraktsverdi på rundt 176 millioner kroner inkludert mva.

- Vi er godt fornøyd med å få Bravida med i prosjektet. De er en leverandør med solid kompetanse på leveranser til helsesektoren og vi ser fram til samarbeidet, sier leder for prosjektstyret Heidi Nilsen i en melding.

Gjennom de siste årene har Bravida levert til flere sykehusprosjekter i Norge og har nylig ferdigstilt leveransen for Tønsberg-prosjektet, samt vunnet kontrakter for Stavanger Universitetssjukehus(SUS) og nye Drammen sykehus.

For sykehuset Nordmøre og Romsdal får Bravida oppdraget med å prosjektere og installere brannslukkeanlegg med sprinkler. Kontrakten har en verdi på i overkant av 76 millioner. Bravida skal også levere et komplett anlegg for medisinske gasser og trykkluft til en verdi på om lag 100 millioner.

- Vi takker Helse Møre og Romsdal for at vi ble valgt som leverandør til dette spennende prosjektet. Vi i Bravida har i mange år jobbet målrettet og strategisk for å vinne kontrakter som de vi har vunnet i SNR-prosjektet og jeg vil gi ros til de hos oss som har gjort dette mulig, sier en stolt Regionsdirektør for Region Midt i Bravida Norge, Petter Storhaug til slutt i meldingen.