– Konsernets ordreinngang økte med 14 prosent og resulterte i en fortsatt stabil ordrereserve, som økte med 354 millioner svenske kroner i andre kvartal av 2023, skriver Bravida i en melding.

– Nettoomsetningen økte med 14 prosent gjennom både organisk vekst og oppkjøp i samtlige land, samtidig som EBITA økte med 8 prosent og inntjening per aksje økte med 5 prosent. Ordrereserven bedret seg i kvartalet, og i et fortsatt usikkert marked er min vurdering at Bravida er godt posisjonert for de kommende kvartalene med lav eksponering mot boligsegmentet, stor servicevirksomhet og stabil ordrereserve, sier Johansson videre.

– Vi opprettholder marginen

– Omsetningen økte i både kvartalet og i første halvår og vi opprettholder marginen til tross for økende materialpriser og høy inflasjon. Det er jeg fornøyd med. Bravida Norge leverer stabilt, sett mot samme periode foregående år, oppsummerer administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.

– Vi vil fortsette å utvikle oss både organisk og gjennom oppkjøp fremover og har fremtidstro selv om vi ser at det er færre igangsettinger av nybygg, og at ordrereserven er fallende. I andre kvartal av 2023 økte vår serviceandel, i tråd med vår langsiktige strategi. Investeringene innen nye IT-verktøy som CRM, nytt innkjøpssystem og nytt prosjektstyringssystem pågår og vil intensiveres den kommende perioden, legger Bakke til.

– God sikkerhetskultur er etablert, og det har ført til en historisk lav skadestatistikk med en H-verdi på 2,1. I uke 37 vil vi gjennomføre vår årlige HMS-uke med videre fokus på sikkerhetskulturen i selskapet vårt, sier Tore Bakke.

– Vi har i kvartalet utviklet oss positivt innen de definerte spesialområdene som er under oppbygging, samt i vår basisvirksomhet. Spesialområdene vil supplere våre basisleveranser slik at vi kan tilby enda mer bærekraftige løsninger til våre kunder, sier Tore Bakke.