Flere forskningsprosjekter som handler om brannsikkerhet fikk nylig penger av Norges forskningsråd. Et av disse handler om røykventilasjon i skolebygg. Prosjektet har som overordnet mål å utvikle og dokumentere en generell og kostnadseffektiv løsning for å kontrollere røyk og trykk ved små branner i skolebygg, ved bruk av eksisterende systemer for komfortventilasjon. Navnet på prosjektet er BRAVENT - Efficient smoke ventilation of small fires, og har oppstart første halvår 2021, og vil bygge videre på BRAVENT-prosjektet som det har vært jobbet med de siste årene. Partnere er Undervisningsbygg Oslo, RISE Fire Research, SINTEF Community, Trondheim Eiendom, Bergen kommune, GK Inneklima og TROX Auranor Norge.
Prosjektet har som overordnet mål å utvikle og dokumentere en generell og kostnadseffektiv løsning for å kontrollere røyk og trykk ved små branner i skolebygg, ved bruk av eksisterende systemer for komfortventilasjon. - I tillegg skal prosjektet blant annet gjennomføre en kartlegging av eksisterende ventilasjonssystemer og brannhendelser i skolebygg, utvikle testmetoder og gjennomføre tester for å undersøke brannsikkerheten til nøkkelkomponenter innen komfortventilasjon-systemer, utvikle en kontrollplan for å sjekke brannsikkerheten for ventilasjonssystemer og dokumentere brannsikkerheten til ventilasjonskomponenter i skolebygg, gjennomføre brannforsøk i et testoppsett med et representativt ventilasjonsanlegg og utarbeide retningslinjer for hvordan brannsikre ventilasjonsanlegg kan prosjekteres, skriver RISE Fire Research i en melding om prosjektet på sine nettsider.