Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Som et selskap som er dedikert til å levere innovative produkter i høy kvalitet, evaluerer Bosch kontinuerlig sine forretningsstrategier for å sikre at de samsvarer med markedets krav og operasjonell effektivitet, skriver de videre. 

I tråd med denne tilnærmingen har divisjonen Home Comfort nøye vurdert sin markedsytelse i Norge for å definere en konkurransedyktig løsning for sin
varmepumpe-forretning. Målet er å fokusere forretningsaktivitetene på å sikre og øke markedsandelen i andre nordiske land. 

Visse supportfunksjoner og logistikktjenester vil bli flyttet til andre enheter innenfor Bosch-organisasjonen i Norden. Bosch Home Comforts salgsavdeling i Norge forventes å bli avviklet i løpet av høsten 2024. For å sikre overholdelse av juridiske krav og møte kundenes forventninger, vil Bosch
opprettholde en lokal serviceorganisasjon for salg av reservedeler og behandling av garantikrav.

- Vi anerkjenner engasjementet til våre verdifulle medarbeidere i vår Home Comfort-divisjon i Norge, og ønsker å gjennomføre disse nødvendige endringene så sosialt ansvarlig som mulig. Dette steget er nøye vurdert og vi mener at denne nye retningen er nødvendig for bærekraftig drift i den nordiske regionen,  sier vice president i Bosch Home Comfort i Norden, Paul Segerstrom avslutningsvis i meldingen.